Blog s články z právní oblasti

Legislativa, o advokátních kancelářích, aktuálně

Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu na odložených věcech

Ustanovení § 226 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém, je přitom zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit. Zaměstnavatel je však povinen uhradit (částečně) i škodu, která vznikla na věcech, které se obvykle do práce nenosí.

Otázka na právníka, 7 Feb, 2018

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

V případě, že soudní řízení trvá nepřiměřeně dlouhou dobu nebo je stiženo neodůvodněnými průtahy, má jeho účastník k dispozici určité prostředky, jak řízení před soudem urychlit. Víte jak se bránit?

Otázka na právníka, 5 Feb, 2018

Konkurenční doložka

Víte co je konkurenční doložka v pracovním právu? Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat tzv. konkurenční doložku. Na základě dané doložky se zaměstnanec musí po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však 1 rok, zdržet výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Otázka na právníka, 28 Jan, 2018

Zkušební doba v pracovní smlouvě

Obvykle se v pracovní smlouvě sjednává zkušební doba, která slouží k tomu, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel ověřili, že volba nového pracovního místa a osoby na jeho obsazení byla správná a že spolupráce má perspektivu trvalého bezproblémového fungování. 

Otázka na právníka, 14 Jan, 2018

Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Podle ustanovení § 34 zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., pracovní smlouva musí obsahovat: a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce. Tento článek přinese bližší informace o každé ze tří uvedených podstatných náležitostí.

Otázka na právníka, 14 Jan, 2018

Jak je to s nástupem do nového zaměstnání po právní stránce?

Možná jste si do nového roku 2018 dali předsevzetí změnit zaměstnání a my Vám z portálu „Otázka na právníka“ držíme palce, aby Vám to vyšlo podle Vašich představ a abyste se posunuli k lepšímu v porovnání s Vaším stávajícím zaměstnáním. Optimistický vývoj ekonomického růstu spolu s růstem průměrných mezd a nízkou mírou nezaměstnanosti nám k tomu nyní vytváří příznivé předpoklady. A jak je to s nástupem do nového zaměstnání po právní stránce? 

Otázka na právníka, 9 Jan, 2018

Nárok na odstupné při skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru znamená zpravidla zásah do finančního hospodaření každého jednotlivce či rodiny. Aby nebyl výpadek příjmů z pracovní činnosti tak citelný, existuje právní institut odstupného, který přináší náhradu výdělku po omezenou dobu po skončení pracovního poměru a může tak efektivně vykrýt nedostatek finančních prostředků před zahájením nového zaměstnání. Ale pozor, zákoník práce přiznává odstupné jen v některých výslovně vymezených případech.

Otázka na právníka, 4 Jan, 2018

Vysílání zaměstnanců na služební cesty po právní stránce

Jako zaměstnavatelé i zaměstnanci pravděpodobně občas řešíte vysílání na pracovní cesty mimo místo obvyklého výkonu práce. Podle zákoníku práce pracovní cesta spočívá v časově omezeném vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo obvyklé sjednané místo. Zaměstnavatel Vás může vyslat na pracovní cestu jen na dobu nezbytné potřeby. 

Otázka na právníka, 2 Jan, 2018

Co je obchodní tajemství?

Co a jak vlastně chrání obchodní tajemství podle evropské směrnice? U nás bylo obchodní tajemství od počátku 90. let 20. stol. upraveno v obchodním zákoníku. Ten v § 17 řadil obchodní tajemství mezi předměty práv náležejících k podniku. V roce 2016 přijala Evropská unie směrnici, která má za cíl harmonizovat právní úpravu obchodního tajemství napříč evropskými právními řády. Členské státy mají na její promítnutí do svých národních právních úprav lhůtu dva roky, a tak i v českém zákonodárství se obsah směrnice objeví v průběhu roku 2018.

Otázka na právníka, 28 Dec, 2017

Zdravotní péče v roce 2018 - co přinese nové vedení resortu?

„Hodně zdraví!“ To je to nejčastější sousloví, kterými začínají naše novoroční přání. „Na zdraví!“ přiťukneme si s rodinou a přáteli na Silvestra. Zdravotní stav je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu života a musíme se o něj řádně starat. A jak se o naše zdraví v novém roce postará stát? 

Otázka na právníka, 22 Dec, 2017
PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít