Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti

Akcionáři budou mít silnější zastoupení ve správě a řízení společností

Tento článek věnujeme těm z vás, kteří jste akcionáři v akciové společnosti nebo teprve uvažujete o nákupu akcií. Díky nové evropské regulaci přijaté v letošním roce totiž budou mít akcionáři silnější hlas při správě a řízení velkých korporací v Evropské unii. Cílem je, aby možné zapojení akcionářů bylo pokud možno transparentní, dlouhodobě trvající, aktivní a efektivní. Evropská unie si dále slibuje od větší hospodářské úspěšnosti velkých korporací, které mají právní formu akciové společnosti, také pozitivní vliv na celkový růst ekonomiky na vnitřním trhu, stabilitu pracovních míst a zlepšení konkurenčního prostředí.   

Otázka Na právníka, 14 Dec, 2017

Jak se změní rodičovský příspěvek v roce 2018?

Změny v rodičovském příspěvku v roce 2018 přinesou více flexibility pro každého rodiče. Narození dítěte je radostnou životní událostí, která je spojena s očekáváním celé rodiny a přináší velké změny pro dosavadní pracovní uplatnění rodičů. Je to situace, která dokáže pořádně zamávat s finančními nároky fungování domácnosti. Jeden z rodičů, zpravidla je to matka, se osobně celodenně věnuje péči o dítě, na úkor výdělečné činnosti. Dočasný výpadek rodinných příjmů je naštěstí do značné míry dorovnán díky systému státního sociálního zabezpečení

Otázka Na právníka, 13 Dec, 2017

Právní subjektivita a svéprávnost podle nového občanského zákoníku

V tomto krátkém článku se zaměříme na to, jak české právo v současnosti upravuje způsobilost člověka k samostatnému jednání na poli práva, tedy způsobilost k tomu, aby se člověk vlastním právním jednáním právně zavazoval k povinnosti a získával určitá práva. Nejprve je nutné rozlišit dva základní pojmy: „právní subjektivita“ a „způsobilost k právnímu jednání.“ 

Otázka Na právníka, 6 Dec, 2017

Poplatky za výběr z bankomatu nejspíš zdraží

Oblast platebních služeb, která se dotýká běžného života každého z nás, je v současnosti intenzivně harmonizována evropským právem. V lednu 2018 bude účinný nový zákon o platebním styku, který je provedením evropské směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. Nedávno přinesla tato regulace Evropské unie pozitivní zprávu pro všechny z nás, kteří rádi platí platebními kartami u obchodníků. Vybírání zvláštních poplatků za platbu kartou na prodejně, na rozdíl od jiných platebních způsobů, bude zakázáno.

Otázka Na právníka, 6 Dec, 2017

Novela veterinárního zákona - co se mění?

Každý, kdo chová nějaké domácí zvíře, by se měl dozvědět, že ke dni 1. listopadu 2017 nabyla účinnosti novela zákona o veterinární péči (tzv. veterinárního zákona). Je to jedna z nejrozsáhlejších novel, která byla dosud přijata k tomuto předpisu. Poslední podobně rozsáhlé změny jsme zaznamenali v roce 2011. 

Otázka Na právníka, 30 Nov, 2017

Nezletilí zaměstnanci aneb od kolika let můžete pracovat?

Z našeho portálu „Otázka na právníka“ určitě už víte, že k 1. lednu 2014 došlo k přelomové změně v českém občanském právu, kdy vstoupil do účinnosti nový občanský zákoník. Po období socialistického zákonodárství znamenal pro nás návrat k evropským demokratickým tradicím soukromého práva. Některé změny, které nový občanský zákoník přinesl, se ale v praxi moc neosvědčily a bylo potřeba je rychle napravit. K tomu posloužila první novela nového občanského zákoníku, která je účinná od 1. ledna 2017. Jednou ze záležitostí, která je dnes upravena stejně jako před přijetím nového občanského zákoníku, je způsobilost k uzavření pracovní smlouvy.

Otázka Na právníka, 28 Nov, 2017

Odvolání a dovolání v novém soudním řádu

Odvolání je řádný opravný prostředek, který můžete podat v zásadě proti každému nepravomocnému rozhodnutí soudu, ať už proti rozsudku nebo usnesení. Podat odvolání nemůžete pouze v případě, kdy to je zákonem výslovně zakázáno, např. u tzv. bagatelních záležitostí, kdy předmětem sporu jsou malé peněžní částky. Naproti tomu dovolání je mimořádný opravný prostředek, který je projednáván jen u Nejvyššího soudu České republiky v Brně a je přípustný pouze ve věcech, které mají určitý význam pro utváření jednotné rozhodovací praxe českých soudů, nelze jej použít v každém běžném soudním sporu. 

Otázka Na právníka, 23 Nov, 2017

Právo na spravedlivý proces před českými soudy

Podle Listiny základních práv a svobod má každý člověk právo na spravedlivý proces u soudu, tedy právo, aby jeho věc byla řádně projednána před nezávislým soudem bez průtahů a v rozumné lhůtě. V tomto článku si ukážeme, na jaké principy fungování soudnictví u nás se můžete spolehnout. 

Otázka Na právníka, 21 Nov, 2017

Jak a kde získat právní pomoc zdarma?

Často se ptáte, jestli se dá pořídit právník - advokát, nebo právní služba zdarma. Pokud se dostanete do komplikované životní situace, kdy je Vám zapotřebí odborného právního poradenství, případně zastupování před soudy nebo úřady, ale nemáte k tomu dostatek finančních prostředků, máte několik možností.  

Otázka Na právníka, 15 Nov, 2017

Spory s bankou vám pomůže vyřešit finanční arbitr

Máte problém s Vaší bankou, který se nedaří vyřešit dohodou? Můžete se samozřejmě obrátit na soud s žalobou, ve které vyjádříte svůj nárok a požádáte soud o nezávislé a nestranné rozhodnutí. Pokud se však nákladným soudním sporům chcete vyhnout a přesto potřebujete závazné řešení Vašeho sporu s bankou provedené nezávislým odborníkem, můžete se obrátit na Kancelář finančního arbitra

Otázka Na právníka, 14 Nov, 2017
Jste advokát?
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít