Občanské právo

Legislativa, o advokátních kancelářích, aktuálně

Omezení svéprávnosti

K omezení svéprávnosti lze přistoupit jenom v zájmu člověka, jehož se to týká.

Otázka na právníka, 17 Jul, 2020

Výzkum nenávistných projevů na internetu

V období od ledna 2016 do června 2019 provedla veřejná ochránkyně práv výzkum nenávistných projevů na internetu.

Otázka na právníka, 2 Jul, 2020

Kdy pronajímatel platí nájemci?

Pronajímatel má povinnost vyúčtovat nájemci služby nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit nájemci pokutu. Nedojde-li k ujednání s nájemcem, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení. 

Otázka na právníka, 11 Dec, 2018

Právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené

Do nového občanského zákoníku (konkrétně do ustanovení § 2543) bylo výslovně zařazeno právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, tedy právo na náhradu za ztrátu prožitku či spokojenosti z dovolené. Ačkoliv toto právo bylo v médiích často prezentováno jako „novinka“, ve skutečnosti bylo možno právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené uplatnit i podle dřívějšího občanského zákoníku, byť toto právo nebylo výslovně zákonem upraveno.

Otázka na právníka, 6 Mar, 2018

Právní subjektivita a svéprávnost podle nového občanského zákoníku

V tomto krátkém článku se zaměříme na to, jak české právo v současnosti upravuje způsobilost člověka k samostatnému jednání na poli práva, tedy způsobilost k tomu, aby se člověk vlastním právním jednáním právně zavazoval k povinnosti a získával určitá práva. Nejprve je nutné rozlišit dva základní pojmy: „právní subjektivita“ a „způsobilost k právnímu jednání.“ 

Otázka na právníka, 6 Dec, 2017

Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání?

Máte předvolání k soudu a nedostavíte se? Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání


Téměř každý z nás se dostane v životě do situace, kdy do jeho osobních, podnikatelských nebo pracovních záležitostí vstoupí rozhodování soudu. Soudy jsou podle Ústavy v České republice nestranné a nezávislé orgány a jejich poslání je poskytovat ochranu zákonem zaručeným právům jednotlivců. Pokud jste v občanském soudním řízení žalobcem nebo žalovaným, máte povinnost se účastnit soudních jednání, pokud jste na ně byli řádně předvoláni (písemnou obsílkou doručenou na adresu Vašeho trvalého bydliště). V předvolání naleznete také informaci o tom, že pokud se nedostavíte, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč.

Otázka na právníka, 27 Sep, 2017

Město nesmí diskriminovat zdravotně postižené občany

Nevidomý muž nedávno uspěl s tzv. antidiskriminační žalobou proti městu Třeboň, které se musí omluvit a zaplatit odškodnění 50 tisíc Kč. Omluva už vyšla v místním tisku. Přihlásil se do výběrového řízení na pronájem městského bytu a nabídl nejvyšší nabídku, což bylo jediné vyhlášené kritérium soutěže. Město jeho nabídku odmítlo s tím, že patrový dům by pro něj nebyl vhodný z důvodu orientace v prostoru, třebaže on nežádal žádné zvláštní úpravy bytu. Soud však dal za pravdu nevidomému člověku, který se v běžném životě orientuje bez problémů. Město mu ale podle rozsudku soudu nemusí zajistit pronájem jiného bytu. Dá se ale očekávat, že v návaznosti na vydaný rozsudek už nebude mít problém s tím, aby v příštím výběrovém řízení nějaký byt dostal.

Otázka na právníka, 7 Sep, 2017

Návrat předkupního práva

Jste spoluvlastníkem nemovité věci? Potom zbystřete, neboť od 1. ledna 2018 se k nám vrací předkupní právo. V článku si povíme, co předkupní právo je a jaké povinnosti zakládá a komu.

Otázka na právníka, 2 Jun, 2017

Co je poručenství a jak se stát poručníkem?

V životě dítěte může nastat situace, kdy se ocitne bez rodičů, kteří by se o něj měli starat, a proto je nutné, aby se našla jiná osoba, která převezme jejich roli. Právě k tomuto účelu slouží institut poručenství, když tu není rodiče, který by vykonával svou rodičovskou odpovědnost vůči dítěti. 

Otázka na právníka, 10 Apr, 2017

Co je dědická smlouva a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Díky novému občanskému zákoníku se do našeho právního řádu navrátilo několik institutů, jedním z nich je i dědická smlouva. Jde o smlouvu, kterou pro případ své smrti rozhoduje zůstavitel o svém majetku.

Otázka na právníka, 11 Jan, 2017
PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít