Co je dědická smlouva a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Co je dědická smlouva a jaké jsou její výhody a nevýhody?
autor: Otázka na právníka, 11 Jan, 2017
Co je dědická smlouva a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Díky novému občanskému zákoníku se do našeho právního řádu navrátilo několik institutů, jedním z nich je i dědická smlouva. Jde o smlouvu, kterou pro případ své smrti rozhoduje zůstavitel o svém majetku.

Kdo může dědickou smlouvu uzavřít?


Podmínkami pro to, aby mohl zůstavitel dědickou smlouvu uzavřít jsou:

- jeho zletilost

- plná svéprávnost, neboli způsobilost právně jednat. 


Z první podmínky, zletilosti, nejsou možné výjimky, jako je např. uzavření manželství či přiznání zletilosti soudem dříve než dosáhne zůstavitel věku 18 let. U druhé podmínky, plné svéprávnosti, je povolena výjimka, pokud je zůstavitel ve svéprávnosti omezen, může pořizovat v rozsahu, v jakém omezen není a se souhlasem opatrovníka. Další podmínkou je osobní jednání obou stran, to znamená, že se ani jedna strana nemůže nechat při tvorbě smlouvy zastoupit. Tato smlouva může být jako každá jiná zřízena bezúplatně či za úplatu. Smluvní dědic tedy může být obtížen určitým protiplněním vůči zůstaviteli. 


Co je výhodou této dědické smlouvy? 


Především je nejsilnějším dědickým titulem. Nejprve se po smrti zůstavitele bude zkoumat, zda uzavřel dědickou smlouvu, která má přednost před závětí a také před děděním ze zákona. Navíc může zůstavitel se svým majetkem, který do dědické smlouvy zahrnul, nakládat během svého života jak uzná za vhodné a není povinen tento majetek zachovat. Na ochranu smluvního dědice, aby nebyl díky nakládání zůstavitele s majetkem během jeho života nepřiměřeně zkrácen, se v těchto případech do smlouvy zahrnuje např. předkupní právo k nemovitosti nebo právo zástavní zapsané do veřejného seznamu. 


Co je naopak nevýhodou dědické smlouvy? 


Nevýhodou je omezení zůstavitele, kdy nelze pořídit o celé jeho pozůstalosti, ale jedna čtvrtina musí zůstat volná, aby o ní mohl pořídit zvlášť. Toto omezení lze ovšem překonat tak, že o zbylé čtvrtině zůstavitel rozhodne ve své závěti podle své vůle. Může tedy v závěti odkázat poslední část stejnému dědici, se kterým již uzavřel dědickou smlouvu. Další nevýhodou se může jevit i předepsaná forma, dědická smlouva musí mít formu veřejné listiny (nejčastěji se jedná o notářský zápis). Jak je to s manžely, je možné, aby mezi sebou uzavřeli dědickou smlouvu? Samozřejmě to možné je. Již snoubenci se mohou dohodnout na dědické smlouvě, která nabývá účinnosti až uzavřením jejich manželství. Pro případ rozvodu je ale výhodné do smlouvy zahrnout její případné zrušení rozvodem. Jinak smlouva zůstává nadále v platnosti a bývalí manželé by se museli domáhat jejího zrušení u soudu. Závěrem lze říci, že je dědická smlouva velmi výhodným institutem pro zúčastněné strany. Jelikož zůstavitel není omezen osobou, se kterou o své pozůstalosti jedná a jako svého smluvního dědice může povolat kohokoli. Díky této smlouvě je dána jejím zřizovatelům velká volnost, jak pořídit se svým majetkem i pro případ smrti. Rozšiřuje se tím tedy autonomie vůle smluvních stran, kdy smlouvu uzavírají nejen pro dobu života, ale i pro dobu po něm. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít