Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?
autor: Otázka na právníka, 6 Jul, 2016
Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?
Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v registrovaném partnerství.Ve věci šlo o to, že Úřad městské části, odboru sociální péče a zdravotnictví, zastavil řízení o žádosti osoby žijící v registrovaném partnerství o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, protože  žadatel  nesplňoval podmínky stanovené zákonem – občanský zákoník, zákon o registrovaném partnerství.

Odvolání následně zamítl Magistrát hl. m. Prahy. Podstatou bylo ust. § 13 odst. 2 zákona  o registrovaném partnerství, které stanovilo zákaz osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství. Registrovaný partner se proti rozhodnutí bránil správní žalobou, byl však neúspěšný, a proto se celá věc dostala až k Ústavnímu soudu ČR, kde se domáhal zrušení onoho ustanovení zakazujícího registrovaným partnerům osvojení dítěte.

 

Jak se k tak ožehavé věci postavil Ústavní soud?

 

Zákon o registrovaném partnerství osvojení registrovaným partnerem zakazuje

Ústavní soud konstatoval, že občanský zákoník preferuje, aby osvojiteli byli manželé, nicméně nevylučuje, aby osvojitele byla výjimečně i jiná osoba, myšleno např. i registrovaný partner. Pravdou je, že zákon o registrovaném partnerství osvojení registrovaným partnerem zakazuje, protože je podporována výchova heterosexuálním párem.

 

Současná realita - výchova dětí nesezdanými páry, singles, rozvody

Ústavní soud vyšel z judikatury, poměrů, které v současnosti panují ve společnosti, kdy velmi často dochází k výchově dětí nesezdanými páry nebo osobami žijícími singles. Současně upozornil na to, že rozvod se stal velmi přirozeným.

 

Zákony nastolily velmi nejistou situaci - ANO pokud žijete s jedincem stejného pohlaví, NE pokud jste registrovaní

Ústavní soud konstatoval, že manželství je skutečně formou těsného soužití, která je předpokladem pro osvojení dítěte, a které je v jeho zájmu. Zákony však nastolily velmi nejistou situaci. Zákonodárce připustil osvojení dítěte i jedincem,  který  nežije  v manželském  svazku,  a  nestanovil ani  žádné  omezení  v tom,  zda se jedná o osobu heterosexuální či homosexuální orientace. Na straně druhé však zakazuje, aby tento jedinec žil v registrovaném partnerství.

Výsledkem je proto stav, kdy např. osoba, která  společně  žije  s  jedincem  stejného  pohlaví,  bez  dalšího  může  požádat  o zařazení do evidence  žadatelů  vhodných  stát  se osvojiteli a  této  žádosti  bude  po  splnění  všech podmínek vyhověno, nicméně pokud v jiném – avšak fakticky zcela obdobném – případě tyto osoby  uzavřou  registrované  partnerství,  je  jim  tato  možnost  zákonem  zakázána.  Může  tak dojít  i  k takovým  značně nelogickým  případům, kdy stejná osoba podá  žádost, o níž bude zahájeno  správní  řízení,  a  teprve  po  jejím  podání  „zlegalizuje“  svůj  delší  dobu  trvající faktický  vztah  tím,  že  uzavře  registrované  partnerství,  v důsledku  čehož však přestane splňovat základní podmínku pro zařazení do příslušné evidence žadatelů o osvojení dítěte. Formální stav je tak povýšen nad stav faktický, přičemž je jasně diskriminační pro osoby žijící v registrovaném partnerství.

 

Ústavní soud konstatoval porušení principu rovného zacházení, porušení lidské důstojnosti a jiných lidských a ústavně právních práv

 

Výsledkem řízení bylo zrušení ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které registrovaným partnerům zakazovalo osvojení. Pouhá skutečnost, že někdo uzavřel registrované partnerství tak již nemůže být překážkou toho, aby s ním bylo zahájeno řízení o zařazení do evidence uchazečů o osvojení.

 

Závěrem je nutno podotknout, že soudci Ústavního soudu nebyly ve věci jednotní, když nález obsahuje disent, nebo-li odlišné stanovisko několika soudců.

Zdroj: Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14.6.2016, sp. zn.: Pl. ÚS. 7/15

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Ústavní stížnost fyzické osoby

Ústavní soud ČR v minulém týdnu zamítl ústavní stížnost Romana Janouška. Pojďme se krátce…
Otázka na právníka, 12 Jul, 2016

Vyhledat další články

REGISTRACE ADVOKÁTů
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít