Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?
autor: Otázka na právníka, 29 Jun, 2016
Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou stanovit pravidla, za kterých se uplatní výjimka, kdy tento noční klid není nutné dodržovat, ze zákona se těmito výjimka myslí zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.


Chrastava stanovila výjimky

Jednou takovou obcí byla i obec Chrastava, která si v obecně závazné vyhlášce stanovila, že v  době  konání  společenských  a  kulturních  akcí  pořádaných městem  Chrastava je  doba  nočního  klidu  vymezena  dobou  od 02:00 hodin do 06:00 hodin.

 

Ministerstvu vnitra se rozhodnutí obce nelíbilo, věc se dostala až k Ústavnímu soudu!

Tuto obecně závaznou vyhlášku napadlo Ministerstvo vnitra ČR, přičemž spor se dostal až k Ústavnímu soudu ČR. Jak se k věci Ústavní soud postavil?

 

Kratší doba nočního klidu se má vztahovat na konkrétní datumy, nikoliv na subjekty

Stanovování  kratší  nebo  žádné  doby nočního klidu má být vázáno toliko na případy, tj. konkrétní data či události, jež lze více či méně předvídatelně vztáhnout k určitému konkrétnímu datu, nikoliv na subjekty,  tj. pořadatele akce. Ustanovení, umožňující výjimku ze shora uvedeného pravidla, jednak  přesně definuje,  v jaké  době  je  podle veřejného  pořádku  a  společenského  úzu čas  na  nerušený  odpočinek,  jednak  obcím umožňuje, aby takto konkrétně vymezenou  dobu flexibilně upravovaly, tedy sdělily  lidem žijícím v obci, kdy či  za  jakých  okolností na  nerušený odpočinek v délce osmi hodin vzhledem  k místním specifikům nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za to  nebudou podléhat veřejnoprávní sankci.

 

Lidé mají právo vědet, kolik probdělých nocí je čeká

Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je proto třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat. Takovéto dny je pak třeba vymezit buď konkrétním datem (například  1.  1.), datovatelným  obdobím (například velikonoční  svátky)  či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.

 

Doba nočního klidu musí být vymezena určitě a předvídatelně

Není možné, aby doba nočního klidu byla stanovena jako kratší v den určité významné události pouze za podmínky, že oslavu této události pořádá konkrétní subjekt, zde konkrétně obec Chrastava. Je totiž možné, že onen konkrétní subjekt zanikne nebo nebude mít personální či jiné kapacity na uspořádání oslav, přesto může být vzhledem k místním specifikům očekávatelné a skrze zkrácení doby nočního klidu obcí aprobovatelné, že se v zákonem vymezené době nočního klidu slavit bude. Je třeba dny či  okolnosti,  kdy  je  zájem  na dodržení obecně uznávané doby nočního klidu převážen zájmem na udržení místních tradic  a  na  upevňování  mezilidských  vazeb  skrze  hlasité noční aktivity,  vymezit dostatečně  určitě  a  předvídatelně  a  neponechávat  toto  vymezení  na vůli či  libovůli určitého subjektu.

 

Chrastava udělala chybu

Chrastava předem nespecifikovala či podrobněji nevymezila okolnosti, za nichž k uspořádání akce přistoupí, tedy aniž by lidem žijícím v obci  umožnila  předvídat  počet  a  rozložení  potenciálně  částečně či  úplně probdělých nocí vroce. Z těchto důvodů došlo ve shora uvedeném bodě ke zrušení obecně závazné vyhlášky.

 

Platí, že vymezení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší než  stanoví  zákon (22:00 – 6:00) nebo  není  stanovena  vůbec,  nelze  vázat  na  konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná.

 

Zdroj: Nález Ústavního soudu ČR ze dne 7.6.2016, sp. zn.: Pl. ÚS. 4/2016.

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Ústavní stížnost fyzické osoby

Ústavní soud ČR v minulém týdnu zamítl ústavní stížnost Romana Janouška. Pojďme se krátce…
Otázka na právníka, 12 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít