Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání?
autor: Otázka na právníka, 27 Sep, 2017
Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání?

Máte předvolání k soudu a nedostavíte se? Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání


Téměř každý z nás se dostane v životě do situace, kdy do jeho osobních, podnikatelských nebo pracovních záležitostí vstoupí rozhodování soudu. Soudy jsou podle Ústavy v České republice nestranné a nezávislé orgány a jejich poslání je poskytovat ochranu zákonem zaručeným právům jednotlivců. Pokud jste v občanském soudním řízení žalobcem nebo žalovaným, máte povinnost se účastnit soudních jednání, pokud jste na ně byli řádně předvoláni (písemnou obsílkou doručenou na adresu Vašeho trvalého bydliště). V předvolání naleznete také informaci o tom, že pokud se nedostavíte, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč.

Kvůli jednání u soudu nemusíte do práce!


Soud tuto pravomoc má, naštěstí ale tak vysoké pokuty neukládá příliš často, spíše výjimečně. Kvůli jednání u soudu máte nárok na uvolnění ze zaměstnání, stačí předložit předvolání k jednání u svého zaměstnavatele. Jste-li předvoláni v procesním postavení svědka, máte nárok na svědečné – jako náhradu nákladů popř. ušlého výdělku za dobu Vaší účasti u soudního jednání. 


Co dělat pokud se soudního jednání nemůžete účastnit?


Pokud se účastnit nemůžete z důležitého důvodu, je třeba zaslat soudu včasnou omluvu, nejlépe předem a písemně, s náležitým doložením důvodu. Nejčastěji to bude potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti nebo nepříznivém zdravotním stavu. Důvodem Vaší neúčasti může taky být předem plánovaný pobyt v zahraničí – pokud cestujete s cestovní kanceláří, postačí kopie cestovní smlouvy. Jste-li individuálním cestovatelem, můžete doložit rezervaci letenek a ubytování na dobu Vaší dovolené. Někdy se stává, že lidé účelově rezervují letenky a pak tyto rezervace ruší, jen aby měli důvod, proč nepřijít k soudu. Pokud nezavdáte k tomu další příčinu, soud však nemůže Vaše tvrzení o pobytu v zahraničí nijak zpochybnit. 


Neomluvená účast u soudu může být ve Váš neprospěch


Pokud se máte účastnit u soudu a byli jste řádně předvoláni, pak v případě neomluvené neúčasti na prvním jednání ve věci může soud rozhodnout i bez Vás a to i ve Váš neprospěch! Druhá strana sporu může navrhnout soudu vydání tzv. rozsudku pro zmeškání, kterým může být vyhověno jejímu nároku. Na nepřítomnou stranu se pak bude hledět, jako že s nárokem souhlasí – tvrzení budou pokládána za nespornáCo je kontumační rozsudek?


To je tzv. kontumační rozsudek a slouží především k zajištění větší efektivity soudních řízení, aby se vyloučily nežádoucí průtahy a odkládání rozhodnutí, pokud se jedna ze stran nedostaví hned k prvnímu svolanému jednání a byly jí předem řádně doručeny dokumenty, z kterých se mohla dozvědět o obsahu nároku (tedy kopie vznesené žaloby). Ústavní soud ČR dovodil ve své judikatuře, že existují i další materiální podmínky vydání rozsudku pro zmeškání, které doplňují zákonem vymezené formální podmínky. Jedná se především o prokázanou absenci jakékoli procesní aktivity žalovaného jako strany sporu, který tedy neprojevuje žádný aktivní zájem, nekomunikuje se soudem apod. Pokud jsou na tutéž osobu podávány současně desítky žalob a dojde ke zmeškání jednání ve věci jen jedné z nich, pak by k vydání rozsudku pro zmeškání dojít nemělo, neboť by to byl příliš přísný postup. Kromě toho ještě může být vydán rozsudek pro uznání. Ten se vydá v případě, že druhá strana uznává nárok, na kterém je žaloba postavena. 

Rozsudek pro uznání


Navíc zákony v tomto případě zavádějí obdobu rozsudku pro zmeškání, která se vztahuje na situaci, kdy soudce nařídí předběžné jednání ve věci a jedna ze stran se k němu bez omluvy nedostaví. V takovém případě se z jejího pasivního jednání dá dovodit, že vznesený nárok uznává, nechce se mu bránit a je tedy možné vydat tzv. rozsudek pro uznání. VIGILANTIBUS IURA


V právu platí stará klasická zásada: VIGILANTIBUS IURA. To znamená, že práva patří bdělým. Je třeba v právních sporech vystupovat aktivně a nevynechávat příležitosti, které nám náš právní řád poskytuje k ochraně zaručených práv. Jak Vám může pomoct portál Otázka na právníka?


Pokud se chcete vyhnout tomu, že byste opomněli nějakou důležitou součást soudního řízení, neváhejte a vyhledejte si kvalifikované advokáty třeba z katalogu portálu „Otázka na právníka!“  


Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít