Kdy pronajímatel platí nájemci?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kdy pronajímatel platí nájemci?
autor: Otázka na právníka, 11 Dec, 2018
Kdy pronajímatel platí nájemci?

Pronajímatel má povinnost vyúčtovat nájemci služby nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit nájemci pokutu. Nedojde-li k ujednání s nájemcem, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení. 

Povinnost vyúčtovat služby


Dle ustanovení § 7 zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty má pronajímatel povinnost vyúčtovat nájemci služby nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období “…skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.” 


Úprava lhůty pro doručení vyúčtování v uvedeném ustanovení je relativně kogentní, dohodou tedy lze lhůtu pro doručení vyúčtování jenom zkrátit, ale ne prodloužit. 


Uvedené ustanovení zákona má sloužit ochraně příjemce služeb. Nájemní smlouvou je tedy možné uvedenou lhůtu pouze zkrátit, nikoliv prodloužit. Aby vyúčtování mohlo být považováno za řádné, musí vždy obsahovat údaj o množství dodané služby (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4742/2010). 

Pokuta za nesplnění povinnosti vyúčtování služby


Jestliže pronajímatel nesplní svoji povinnost stanovenou výše uvedeným zákonem, zejména nedoručí-li včas vyúčtování, je dle ustanovení § 13 odst. 1 citovaného zákona povinen zaplatit druhé straně (tedy nájemci) pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat, nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany (nájemce). Nedojde-li k ujednání s nájemcem, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Co je dědická smlouva a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Díky novému občanskému zákoníku se do našeho právního řádu navrátilo několik institutů, jedním z…
Otázka na právníka, 11 Jan, 2017

Co je poručenství a jak se stát poručníkem?

V životě dítěte může nastat situace, kdy se ocitne bez rodičů, kteří by se o něj měli starat, a…
Otázka na právníka, 10 Apr, 2017

Návrat předkupního práva

Jste spoluvlastníkem nemovité věci? Potom zbystřete, neboť od 1. ledna 2018 se k nám vrací…
Otázka na právníka, 2 Jun, 2017

Město nesmí diskriminovat zdravotně postižené občany

Nevidomý muž nedávno uspěl s tzv. antidiskriminační žalobou proti městu Třeboň, které se musí…
Otázka na právníka, 7 Sep, 2017

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít