Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti

Jak podat odvolání k soudu?

Občanské soudní řízení neboli civilní řízení, jehož cílem je projednat a rozhodnout spor mezi žalobcem a žalovaným, končí obvykle vynesením nějakého soudního rozhodnutí. Nejčastěji se rozhoduje rozsudkem, což je rozhodnutí ve věci samé. Kdy je takové rozhodnutí konečné a kdy je možno rozhodnutí zvrátit podáním opravného prostředku

Otázka na právníka, 17 Oct, 2017

Kdy není trestný čin trestným

Dnešní článek se podívá na okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu a vysvětlíme, kdy není trestný čin trestným. Trestný čin vymezuje současná platná právní úprava v českém trestním zákoníku jako protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky vymezené zákonem. Oproti dřívější úpravě v trestním zákoně, která byla v účinnosti do konce roku 2009, zmizel výslovný požadavek na společenskou škodlivost trestného činu. To samozřejmě neznamená, že by trestné činy nebyly společensky nebezpečné. Zákon si ovšem vystačí s jednotlivými kritérii trestných činů a nepotřebuje posouzení společenské škodlivosti v konkrétních případech. Trestní zákon samozřejmě počítá s tím, že všechny v něm zakotvené trestné činy jsou společensky škodlivé.

Otázka na právníka, 11 Oct, 2017

Za porušení podmínek nemocenské můžete dostat výpověď!

Podzimní období s proměnlivými teplotami bohužel přináší riziko náhlého onemocnění. Pokud Vaše nemoc dosáhne intenzity pracovní neschopnosti, nemusíte sice dočasně chodit do práce, ale musíte dodržovat jiné povinnosti, abyste měli v období výpadku příjmů nárok na dávku nemocenského pojištění. Víte že za porušení podmínek nemocneské můžete dostat výpověď?  Jak se na to dívá pracovní právo?

Otázka na právníka, 9 Oct, 2017

Jak probíhá dědické řízení a jaká je pozice notáře?

Smutná událost v rodině v podobě úmrtí blízkého člověka má také své právní důsledky, je totiž třeba vypořádat majetek a dluhy zemřelého prostřednictvím řízení o dědictví. Občanské právo procesní ho zařazuje mezi tzv. nesporná řízení, což ovšem neznamená, že by v jeho rámci nemohly vzniknout spory mezi účastníky. Rozlišení se týká spíše skutečnosti, že dědictví patří mezi zvláštní případy, kdy se uplatní postupy odlišné od běžného sporného řízení před civilním soudem, kde proti sobě stojí zájmy žalobce a žalovaného. Klíčovou roli v dědickém řízení notář, který je pověřený soudem k projednání dědictví a vykonává funkci tzv. soudního komisaře. Jeho procesní úkony v řízení se považují za úkony soudu.

Otázka na právníka, 6 Oct, 2017

Nárok na výživné u zletilého potomka

Často se v dotazech na advokáty v právní poradně ptáte, jak dlouho a za jakých podmínek musíte živit zletilé dítě a do kdy má zletilé dítě nárok na výživné? Sepsali jsme proto článek, kde se na tuto problematiku podíváme.

Otázka na právníka, 5 Oct, 2017

Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání?

Máte předvolání k soudu a nedostavíte se? Proč si dát pozor na rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání


Téměř každý z nás se dostane v životě do situace, kdy do jeho osobních, podnikatelských nebo pracovních záležitostí vstoupí rozhodování soudu. Soudy jsou podle Ústavy v České republice nestranné a nezávislé orgány a jejich poslání je poskytovat ochranu zákonem zaručeným právům jednotlivců. Pokud jste v občanském soudním řízení žalobcem nebo žalovaným, máte povinnost se účastnit soudních jednání, pokud jste na ně byli řádně předvoláni (písemnou obsílkou doručenou na adresu Vašeho trvalého bydliště). V předvolání naleznete také informaci o tom, že pokud se nedostavíte, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč.

Otázka na právníka, 27 Sep, 2017

Odpovědnost zaměstnance za škodu podle pracovního práva

Téměř každý z nás se v každodenním životě setkává s pracovním právem: buď jako zaměstnanec, nebo jako živnostník a podnikatel z pozice zaměstnavatele. Nejčastější je zaměstnání v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, ale můžete pracovat i podle dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. V tomto článku se podíváme na to, jak je to s odpovědností zaměstnance za škodu a na co si dát pozor, pokud dojde k situaci, že po Vás Váš zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody z titulu odpovědnosti.

Otázka na právníka, 25 Sep, 2017

Ceny právních služeb mohou být vysoké. Zvážíte pojištění právní ochrany?

Jaké výhody Vám může přinést pojištění právní ochrany? Pokud jste podnikatelé, pak pro Vás služba pojištění právní ochrany může znamenat umožnění podstatného rozšíření Vašich obchodních aktivit směrem k novým klientům či dodavatelům, ale i pro běžné domácnosti může právní ochrana přinést jistou úlevu nebo usnadnění řešení složitých životních situací? V tomto krátkém článku se podíváme na to, co je vlastně podstatou právní ochrany a na co je třeba se při jeho sjednání zaměřit.

Otázka na právníka, 21 Sep, 2017

Nemusíte se soudit - meditujte!

Mediace místo soudu? Mediace je dnes čím dál častější forma řešení sporů. 

Otázka na právníka, 19 Sep, 2017

Ústavní stížnost jako prostředek ochrany vašich práv

Právo občana obrátit se na soud, pokud je přesvědčen, že došlo k zásahu do jeho práv, je jedním ze základních prvků demokratického právního státu. Ústavní soud České republiky sídlí v Brně v historické budově Moravského zemského sněmu a je vrcholným orgánem ochrany ústavnosti. Může zrušit zákon, vyhlášku nebo jednotlivé části, pokud by byly v rozporu s Ústavou a zaručenými lidskými právy. Kromě toho může projednávat individuální ústavní stížnosti jednotlivců, kteří mají za to, že orgány veřejné moci nezákonným způsobem zasáhly do jejich zaručených práv. Může se jednat o rozsudek soudu, rozhodnutí správního orgánu nebo jiný zásah. 

Otázka na právníka, 13 Sep, 2017
Jste advokát?
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít