Práva a povinnosti svolavatele a účastníků shromáždění

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Práva a povinnosti svolavatele a účastníků shromáždění
autor: Otázka na právníka, 14 Aug, 2018
Práva a povinnosti svolavatele a účastníků shromáždění

Osoba svolávající shromáždění na sebe tím, že svolává shromáždění, přebírá některé zákonné povinnosti a práva. Jiné povinnosti zákon ukládá osobě účastníci se shromáždění.  Zjistěte více níže v článku. 

Práva svolavatele


Svolavatel má právo činit všechna opatření nutná ke svolání shromáždění, zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm, a zároveň požádat úřad nebo Policii ČR, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana, a to v případě, že existuje důvodná obava, že shromáždění bude rušeno. 


Povinnosti svolavatele


 − poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění, zejména plnit pokyny úřadu a Policie ČR a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy; 

− zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let; 

− být přítomen na jím oznámeném shromáždění a řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení; 

− dávat závazné pokyny pořadatelům; 

− dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován; 

− shromáždění ukončit. 


Povinnosti účastníků shromáždění


Účastníci shromáždění musí dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění. Po ukončení shromáždění se musí pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, musí neprodleně opustit místo shromáždění. Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně, výbušniny nebo pyrotechnické výrobky nebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím. Účastníci shromáždění zároveň nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít