Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Sťažnosť - nový inštitút v civilnom procese

Od účinnosti Civilného sporového poriadku sa do nášho právneho poriadku začlenil nový inštitút, a to inštitút sťažnosti, ktorý dovtedy náš právny poriadok nepoznal.


Otázka na právnika, 16 Aug, 2016

V správnom súdnictve sa už po novom nebudete môcť odvolať

Od 1.7.2016 došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a tento kódex nahradili hneď tri samostatné procesné kódexy účinné od 1.7.2016, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.
Otázka na právnika, 17 Aug, 2016

Centrálny register exekúcií

Od 1. júla 2016 sa spúšťa centrálny register exekúcii - verejný zoznam exekúcií a od tohto dátumu si môžete sami overiť, či je už na vášho dlžníka vedená iná exekúcia, resp. či sa nevedie exekúcia voči vám. Viac sa dočítate v článku nižšie:
Otázka na právnika, 12 Aug, 2016

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Prostredníctvom vydržania dochádza k transformácii dlhotrvajúcich vzťahov oprávnenej držby na vlastnícke právo. V článku si prečítate, kto môže hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec ktorú má v držbe vydržať a za akých podmienok.
Otázka na právnika, 6 Aug, 2016

Stavba na cudzom pozemku

V našom právnom poriadku platí, že vlastník pozemku môže byť osobou odlišnou od vlastníka stavby na tomto pozemku postavenej. Čo však v prípade, ak niekto na vašom pozemku postaví stavbu, ktorá má charakter nehnuteľnosti bez vášho súhlasu, ako vlastníka pozemku
Otázka na právnika, 2 Aug, 2016

Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie

V legislatívnom procese je návrh zákona o upomínacom konaní, ktorý má slúžiť k urýchleniu konaní zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.
Otázka na právnika, 28 Jul, 2016

Podanie súdu – ako ho urobiť?

Nový Civilný sporový poriadok, ktorý od 1.7.2016 nahradil Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zrušeného predpisu obsahuje i definíciu pojmu "podanie" a "podanie vo veci samej". V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa po "novom" podáva podanie k súdu.

Otázka na právnika, 27 Jul, 2016

Prehľad zmien civilného mimosporového poriadku

V minulom článku sme si priblížili zmeny civilného sporového poriadku, ktoré sú v platnosti od 1. júla 2016. Dnes prinášame prehľad zmien ďalšieho procesného kódexu - civilného mimosporového poriadku. Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva.

Otázka na právnika, 12 Jul, 2016

Elektronické schránky od 1. augusta 2016

Zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente zavádza a upravuje od 1.8.2016  elektronické schránky. Elektronická schránka umožní komunikovať podnikateľským subjektom (aj občanom) s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky. Orgány verejnej moci budú príjmať do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií.
Otázka na právnika, 14 Jul, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť