Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?

Úprava nároku na odstupné sa v období rokov 2007 až 2013 trikrát zásadnejšie zmenila. Aká je situácia dnes, kedy a za akých podmienok máte nárok na odstupné?
Otázka na právnika, 5 Sep, 2016

Výsluch obvineného a jeho práva

Prinášame ucelený prehľad práv a povinností pre prípady, keď ste boli predvolaní orgánom činnom v trestnom konaní k výsluchu alebo inému úkonu.
Otázka na právnika, 31 Aug, 2016

Pozor na falošných exekútorov, upozorňuje Slovenská komora exekútorov!

Slovenská komora exekútorov dňa 18.8.2016 upozornila občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporučila občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname súdnych exekútorov zverejnenom na slovenskej advokátskej komory stránke prípadne aby kontaktovali slovenskú exekútorskú komoru.
Otázka na právnika, 29 Aug, 2016

Výmaz konateľa z obchodného registra

Nevzdali ste sa funkcie konateľa priamo na zasadaní valného zhromaždenia, ale písomne, no uplynula už dlhšia doba a stále v obchodnom registri figurujete ako konateľ? Kedy vlastne zanikla vaša funkcia konateľa a zanikla už vôbec? A ak zanikla ako dosiahnuť výmaz svojich údajov konateľa z obchodného registra?

Akým spôsobom funkcia konateľa spoločnosti zanikne? 
Otázka na právnika, 22 Aug, 2016

Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode a právo na náhradu nemajetkovej ujmy

Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode zakladá právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy s priamym nárokom proti poisťovateľovi. V slovenskej právnej a poistnej praxi naďalej pretrváva polemika, či právo pozostalých blízkych osôb po obetiach dopravných nehôd na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch spadá do rozsahu poistného krytia povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Otázka na právnika, 23 Aug, 2016

Sťažnosť - nový inštitút v civilnom procese

Od účinnosti Civilného sporového poriadku sa do nášho právneho poriadku začlenil nový inštitút, a to inštitút sťažnosti, ktorý dovtedy náš právny poriadok nepoznal.


Otázka na právnika, 16 Aug, 2016

V správnom súdnictve sa už po novom nebudete môcť odvolať

Od 1.7.2016 došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a tento kódex nahradili hneď tri samostatné procesné kódexy účinné od 1.7.2016, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.
Otázka na právnika, 17 Aug, 2016

Centrálny register exekúcií

Od 1. júla 2016 sa spúšťa centrálny register exekúcii - verejný zoznam exekúcií a od tohto dátumu si môžete sami overiť, či je už na vášho dlžníka vedená iná exekúcia, resp. či sa nevedie exekúcia voči vám. Viac sa dočítate v článku nižšie:
Otázka na právnika, 12 Aug, 2016

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Prostredníctvom vydržania dochádza k transformácii dlhotrvajúcich vzťahov oprávnenej držby na vlastnícke právo. V článku si prečítate, kto môže hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec ktorú má v držbe vydržať a za akých podmienok.
Otázka na právnika, 6 Aug, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť