Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Stavba nie je súčasťou pozemku. Čo to znamená?

V európskych krajinách patriacich ku kontinentálnemu právnemu systému vlastnícky režim k nehnuteľnosti spravidla určuje zásada „superficies solo cedit“, teda že stavba je súčasťou pozemku. Táto zásada sa uplatňovala aj na našom území do konca roku 1950. Po tomto roku, a to od 1. januára 1951 platí, že stavba nie je súčasťou pozemku. Toto platí u nás dodnes.
Otázka na právnika, 14 Jun, 2016

Paneurópska vysoká škola definitívne akreditovaná!

Juraj Draxler, minister školstva minulej vlády, v roku 2015 pozastavil právo Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy udeľovať titul bakalár a magister a škola, konkrétne Fakulta práva, teda z tohto dôvodu nemohla prijímať nových študentov do 1. ročníka bakalárskeho ani magisterského štúdia.


Otázka na právnika, 10 Jun, 2016

Právne vzťahy manželov k tretím osobám

Určite si kladiete otázku, či musia manželia ako bezpodieloví spoluvlastníci vždy všetko „vybavovať“ spoločne? A my vieme, ako veci majú správne fungovať keď raz vstúpite do manželstva a máte BSM!
Otázka na právnika, 8 Jun, 2016

Zápis do katastra nehnuteľností- vklad, záznam, poznámka

Viete o tom, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra nehnuteľností nezapisujú len vkladom? Zistite ako v článku nižšie:
Otázka na právnika, 7 Jun, 2016

Koncipientská prax sa skracovať nebude!

Nedávno sme Vás informovali, že v parlamentne je opätovne návrh zákona na skrátene dĺžky koncipientskej praxe z aktuálnych 5 rokov na 3 roky. Dôvodom tejto novely tkvie v tom, že 5-ročná koncipientská prax vyháňa mladých ľudí pracovať radšej do zahraničia, že 24 z 28 členských štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov kratšiu, ako i to, že Slovenská republika má v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľstva a žiadne štúdie nepreukázali, že dlhšia koncipientská prax má vplyv na kvalitu výkonu advokácie.
Otázka na právnika, 2 Jun, 2016

Životné minimum od 1. júla 2016

Životné minimum je v súčasnosti 198,09 € a ani po 30. júni 2016 sa už po tretí rok meniť nebude.
Otázka na právnika, 30 May, 2016

Audiovizuálne dielo - autorské práva k videám na internete

V súčasnosti je moderné natáčať o svojich produktoch a službách reklamné videá, ktoré sa následne šíria po internete. Povedzme si niečo bližšie o takýchto dielach z hľadiska práva a tiež ako je to s autorskými právami  k takýmto videám?


Otázka na právnika, 27 May, 2016

Ako je to v obchodnoprávnych vzťahoch s lehotou na odstránenie vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka?

Ako už vieme, v prípade spotrebiteľa, je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť a vady odstrániť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa oznámenia vád a uplatnenia nároku, ako je to však v prípade podnikateľa- fyzickej osoby či právnickej osoby? Po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru. Stanovuje však aj v obchodnoprávnych vzťahoch zákon nejakú lehotu na odstránenie vád tovaru?


Otázka na právnika, 25 May, 2016

Obecné chodníky budeme naďalej povinne čistiť!

Koncom roka 2014 boli na Ústavnom súde SR  napadnuté niektoré ustanovenia cestného zákona. P. Dubcová, ktorá uvedené ustanovenia napadla uviedla: „Ak si predstavíme, že uvedený právny stav sa vzťahuje na dotknutých majiteľov nehnuteľností bez ohľadu na ich zdravotný stav (prípadný pobyt v nemocnici), či na ich pracovné alebo iné rodinné povinnosti mimo miesta, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, musíme dospieť k záveru, že takto formulovaná povinnosť vlastníka priľahlej nehnuteľnosti, predstavuje zásah do jeho súkromného a rodinného života.“ 


Otázka na právnika, 23 May, 2016

Bude sa dĺžka koncipientskej praxe skracovať?

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh novely zákona o advokácii, ktorým skupina poslancov navrhuje, aby sa koncipientská prax pre súčasných ako i budúcich advokátskych (notárskych, exekútorských) koncipientov skrátila zo súčasných 5 rokov na pôvodnú dĺžku 3 rokov, a to s účinnosťou od 1. septembra 2016.


Otázka na právnika, 20 May, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť