Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Vydržanie je osobitným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Prostredníctvom vydržania dochádza k transformácii dlhotrvajúcich vzťahov oprávnenej držby na vlastnícke právo. V článku si prečítate, kto môže hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec ktorú má v držbe vydržať a za akých podmienok.
Otázka na právnika, 6 Aug, 2016

Stavba na cudzom pozemku

V našom právnom poriadku platí, že vlastník pozemku môže byť osobou odlišnou od vlastníka stavby na tomto pozemku postavenej. Čo však v prípade, ak niekto na vašom pozemku postaví stavbu, ktorá má charakter nehnuteľnosti bez vášho súhlasu, ako vlastníka pozemku
Otázka na právnika, 2 Aug, 2016

Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie

V legislatívnom procese je návrh zákona o upomínacom konaní, ktorý má slúžiť k urýchleniu konaní zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.
Otázka na právnika, 28 Jul, 2016

Podanie súdu – ako ho urobiť?

Nový Civilný sporový poriadok, ktorý od 1.7.2016 nahradil Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zrušeného predpisu obsahuje i definíciu pojmu "podanie" a "podanie vo veci samej". V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa po "novom" podáva podanie k súdu.

Otázka na právnika, 27 Jul, 2016

Prehľad zmien civilného mimosporového poriadku

V minulom článku sme si priblížili zmeny civilného sporového poriadku, ktoré sú v platnosti od 1. júla 2016. Dnes prinášame prehľad zmien ďalšieho procesného kódexu - civilného mimosporového poriadku. Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva.

Otázka na právnika, 12 Jul, 2016

Elektronické schránky od 1. augusta 2016

Zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente zavádza a upravuje od 1.8.2016  elektronické schránky. Elektronická schránka umožní komunikovať podnikateľským subjektom (aj občanom) s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky. Orgány verejnej moci budú príjmať do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií.
Otázka na právnika, 14 Jul, 2016

Čo sa od vás z hľadiska právneho poriadku očakáva, ak nájdete stratenú, skrytú alebo opustenú vec?

Právny poriadok Slovenskej republiky tzv. vec nikoho nepozná. Teda vec má vždy nejakého vlastníka. Aj z uvedeného vyplýva že teda privlastniť si skrytú, stratenú alebo opustenú vec a tak nadobudnúť vlastnícke právo k nej nie je v podmienkach Slovenskej republiky možné či dovolené.
Otázka na právnika, 1 Aug, 2016

Od 1. júla 2016 sú už v platnosti nové procesné kódexy

Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva. Časť, ktorú sme pre vás z týchto tlačových správ vybrali sa týka Civilného sporového a mimosporového poriadku. V tomto článku sa budeme bližšie venovať zmenám civilného sporového poriadku.
Otázka na právnika, 6 Jul, 2016

Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Údaje o zdravotnom stave patria medzi jedny z najcitlivejších, a preto na ich poskytovanie a sprístupňovanie sú kladené prísne kritériá a každý, kto sa s nimi dostane do styku je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť. Kto je podľa zákona osobou, ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť vaše osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie?
Otázka na právnika, 1 Jul, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť