Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Začala voči Vám exekúcia, ktorá je neoprávnená? Bráňte sa!

Bolo vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Exekúcie je však voči Vám vedená neoprávnene. Bráňte sa! Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie a pred vydaním exekučného príkazu, ktorým sa už zablokujú peniaze na vašich účtoch či vyplácanie mzdy v určitej výške sa môžete voči neprípustnej exekúcii brániť vnesením námietok, ktorých cieľom je docielenie toho, aby bola exekúcia zastavená.

           

Otázka na právnika, 4 Oct, 2016

Dlžíte peniaze? Začala na Vás exekúcia, ktorej výkon však ohrozuje vaše bývanie či výživu?

Ak ste sa ako povinný bez svojej viny ocitli v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre vás alebo pre príslušníkov vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky, navrhnite súdu odklad exekúcie.
Otázka na právnika, 23 Sep, 2016

Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby

Do 1. Júla 2016 mohla byť páchateľom trestného činu len fyzická osoba. Od 1. júla 2016 však nastala zmena v ustanovení  trestného zákona definujúceho páchateľa trestného činu. Po novom ustanovenie trestného zákona definujúce páchateľa ustanovuje, že páchateľom trestného činu môže byť aj právnická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.


Otázka na právnika, 22 Sep, 2016

Trovy konania po novom

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sudcovia rozhodovali nielen o priznaní nároku na náhradu trov konania ale aj o matematickom výpočte trov konania, ktorý predstavoval takmer tretinu odôvodnenia rozhodnutia. Takéto rozhodnutia boli často len pre chyby v písaní napádané opravnými prostriedkami, čo prispievalo k dĺžke konania. V tomto procese došlo k zmene tak, že sa zaviedla dvojfázovosť rozhodovacieho procesu o priznaní nárku na trovy konania a zmena nastala aj v koncepcii uplatňovania nároku.
Otázka na právnika, 19 Sep, 2016

Sprísnenie podmienok pre nezamestnaných?

Premiér Róbert Fico na jednej z tlačových besied uviedol, že vláda Slovenskej republiky uvažuje o sprísnení podmienok evidencie nezamestnaných na úradoch práce a to najmä z dôvodu, že časť evidovaných nezamestnaných opakovane odmieta ponuky práce. 
Otázka na právnika, 6 Sep, 2016

Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?

Úprava nároku na odstupné sa v období rokov 2007 až 2013 trikrát zásadnejšie zmenila. Aká je situácia dnes, kedy a za akých podmienok máte nárok na odstupné?
Otázka na právnika, 5 Sep, 2016

Výsluch obvineného a jeho práva

Prinášame ucelený prehľad práv a povinností pre prípady, keď ste boli predvolaní orgánom činnom v trestnom konaní k výsluchu alebo inému úkonu.
Otázka na právnika, 31 Aug, 2016

Pozor na falošných exekútorov, upozorňuje Slovenská komora exekútorov!

Slovenská komora exekútorov dňa 18.8.2016 upozornila občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporučila občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname súdnych exekútorov zverejnenom na slovenskej advokátskej komory stránke prípadne aby kontaktovali slovenskú exekútorskú komoru.
Otázka na právnika, 29 Aug, 2016

Výmaz konateľa z obchodného registra

Nevzdali ste sa funkcie konateľa priamo na zasadaní valného zhromaždenia, ale písomne, no uplynula už dlhšia doba a stále v obchodnom registri figurujete ako konateľ? Kedy vlastne zanikla vaša funkcia konateľa a zanikla už vôbec? A ak zanikla ako dosiahnuť výmaz svojich údajov konateľa z obchodného registra?

Akým spôsobom funkcia konateľa spoločnosti zanikne? 
Otázka na právnika, 22 Aug, 2016

Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode a právo na náhradu nemajetkovej ujmy

Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode zakladá právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy s priamym nárokom proti poisťovateľovi. V slovenskej právnej a poistnej praxi naďalej pretrváva polemika, či právo pozostalých blízkych osôb po obetiach dopravných nehôd na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch spadá do rozsahu poistného krytia povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Otázka na právnika, 23 Aug, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť