Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Audiovizuálne dielo - autorské práva k videám na internete

V súčasnosti je moderné natáčať o svojich produktoch a službách reklamné videá, ktoré sa následne šíria po internete. Povedzme si niečo bližšie o takýchto dielach z hľadiska práva a tiež ako je to s autorskými právami  k takýmto videám?


Otázka na právnika, 27 May, 2016

Ako je to v obchodnoprávnych vzťahoch s lehotou na odstránenie vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka?

Ako už vieme, v prípade spotrebiteľa, je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť a vady odstrániť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa oznámenia vád a uplatnenia nároku, ako je to však v prípade podnikateľa- fyzickej osoby či právnickej osoby? Po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru. Stanovuje však aj v obchodnoprávnych vzťahoch zákon nejakú lehotu na odstránenie vád tovaru?


Otázka na právnika, 25 May, 2016

Obecné chodníky budeme naďalej povinne čistiť!

Koncom roka 2014 boli na Ústavnom súde SR  napadnuté niektoré ustanovenia cestného zákona. P. Dubcová, ktorá uvedené ustanovenia napadla uviedla: „Ak si predstavíme, že uvedený právny stav sa vzťahuje na dotknutých majiteľov nehnuteľností bez ohľadu na ich zdravotný stav (prípadný pobyt v nemocnici), či na ich pracovné alebo iné rodinné povinnosti mimo miesta, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, musíme dospieť k záveru, že takto formulovaná povinnosť vlastníka priľahlej nehnuteľnosti, predstavuje zásah do jeho súkromného a rodinného života.“ 


Otázka na právnika, 23 May, 2016

Bude sa dĺžka koncipientskej praxe skracovať?

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh novely zákona o advokácii, ktorým skupina poslancov navrhuje, aby sa koncipientská prax pre súčasných ako i budúcich advokátskych (notárskych, exekútorských) koncipientov skrátila zo súčasných 5 rokov na pôvodnú dĺžku 3 rokov, a to s účinnosťou od 1. septembra 2016.


Otázka na právnika, 20 May, 2016

Právo na ochranu prejavov osobnej povahy

K právu na ochranu osobnosti patrí i právo fyzickej osoby na ochranu prejavov osobnej povahy. Aké kategórie prejavov osobnej povahy poznáme, ako sa dajú použiť a kedy sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby si povieme nižšie v článku.
Otázka na právnika, 16 May, 2016

Daň z pozemkov

Dnes si povieme niečo o dani z pozemkov, kto je daňovníkom, čo je predmetom dane, čo nie je predmetom dane, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť. Daň z pozemkov patrí do miestnych daní z nehnuteľností.Otázka na právnika, 12 May, 2016

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Zdedili ste nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva? Neviete sa dohodnúť na jej predaji? Jedinou možnosťou je zrušiť podielové spoluvlastníctvo. Ako na to? Čítajte ďalej.


Otázka na právnika, 10 May, 2016

Pošmykli ste sa na namrznutom chodníku?

Už určite viete, že ako vlastník domu, bytu v bytovom dome či obchodu a pod. ste povinný čistiť aj obecný chodník prináležiaci k nim, inak zodpovedáte za vzniknutú škodu. Túto povinnosť nájdeme vyjadrenú v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), konkrétne v jeho ustanovení § 9 ods. 2 a § 9a ods. 4:
Otázka na právnika, 8 May, 2016

Nakupujete cez e-bay, aliexpress? Pripravte sa, vaše nákupy budú drahšie!

Pozor! Nakupovanie cez internet bude od 1. mája 2016 drahšie a komplikovanejšie. Uvedené súvisí so zmenami Colného kódexu Únie.


Otázka na právnika, 2 May, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť