Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Elektronické schránky od 1. augusta 2016

Zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente zavádza a upravuje od 1.8.2016  elektronické schránky. Elektronická schránka umožní komunikovať podnikateľským subjektom (aj občanom) s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky. Orgány verejnej moci budú príjmať do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií.
Otázka na právnika, 14 Jul, 2016

Čo sa od vás z hľadiska právneho poriadku očakáva, ak nájdete stratenú, skrytú alebo opustenú vec?

Právny poriadok Slovenskej republiky tzv. vec nikoho nepozná. Teda vec má vždy nejakého vlastníka. Aj z uvedeného vyplýva že teda privlastniť si skrytú, stratenú alebo opustenú vec a tak nadobudnúť vlastnícke právo k nej nie je v podmienkach Slovenskej republiky možné či dovolené.
Otázka na právnika, 1 Aug, 2016

Od 1. júla 2016 sú už v platnosti nové procesné kódexy

Rekodifikované procesné kódexy prinášajú rozsiahle zmeny a Ministerstvo spravodlivosti pripravilo výklad tých najdôležitejších v jeho tlačových správach zverejnených na webovom portále ministerstva. Časť, ktorú sme pre vás z týchto tlačových správ vybrali sa týka Civilného sporového a mimosporového poriadku. V tomto článku sa budeme bližšie venovať zmenám civilného sporového poriadku.
Otázka na právnika, 6 Jul, 2016

Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Údaje o zdravotnom stave patria medzi jedny z najcitlivejších, a preto na ich poskytovanie a sprístupňovanie sú kladené prísne kritériá a každý, kto sa s nimi dostane do styku je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť. Kto je podľa zákona osobou, ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť vaše osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie?
Otázka na právnika, 1 Jul, 2016

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil? Pozor! Tento záznam nemôžete za účelom nájdenia páchateľa zverejniť! Najvyšší správny súd Českej republiky rozhodol, že zábery zlodejov z kamerových systémov nesmie prevádzkovateľ zverejňovať.
Otázka na právnika, 22 Jun, 2016

Kedy môžete odmietnuť dedičstvo?

Ide o adresný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Inštitút odmietnutia dedičstva odráža skutočnosť, že dedič má právo na dedičstvo, ale nemá povinnosť ho prijať.
Otázka na právnika, 15 Jun, 2016

Stavba nie je súčasťou pozemku. Čo to znamená?

V európskych krajinách patriacich ku kontinentálnemu právnemu systému vlastnícky režim k nehnuteľnosti spravidla určuje zásada „superficies solo cedit“, teda že stavba je súčasťou pozemku. Táto zásada sa uplatňovala aj na našom území do konca roku 1950. Po tomto roku, a to od 1. januára 1951 platí, že stavba nie je súčasťou pozemku. Toto platí u nás dodnes.
Otázka na právnika, 14 Jun, 2016

Paneurópska vysoká škola definitívne akreditovaná!

Juraj Draxler, minister školstva minulej vlády, v roku 2015 pozastavil právo Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy udeľovať titul bakalár a magister a škola, konkrétne Fakulta práva, teda z tohto dôvodu nemohla prijímať nových študentov do 1. ročníka bakalárskeho ani magisterského štúdia.


Otázka na právnika, 10 Jun, 2016

Právne vzťahy manželov k tretím osobám

Určite si kladiete otázku, či musia manželia ako bezpodieloví spoluvlastníci vždy všetko „vybavovať“ spoločne? A my vieme, ako veci majú správne fungovať keď raz vstúpite do manželstva a máte BSM!
Otázka na právnika, 8 Jun, 2016

Zápis do katastra nehnuteľností- vklad, záznam, poznámka

Viete o tom, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra nehnuteľností nezapisujú len vkladom? Zistite ako v článku nižšie:
Otázka na právnika, 7 Jun, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť