Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?
autor: Otázka na právnika, 23 Feb, 2017
Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej republiky? Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje.

Register obyvateľov SR obsahuje tieto údaje: 


• o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 

• o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

• o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky, 

• o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky. 


Informáciu o pobyte fyzickej osoby, jej rodnom čísle, o tom či zomrela a kedy zomrela môžete získať práve od správcu tohto registra obyvateľov SR. 


A ako požiadať o informácie a koľko zaplatíte?


Postup je veľmi jednoduchý, stačí podať žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa (prípadne iného údaja) a zaplatiť správny poplatok vo výške 5 €

Forma žiadosti je písomná a obsah žiadosti musí obsahovať nasledovné:

 • meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, 

• meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť, 

• odôvodnenie žiadosti. 


Poplatok sa zaplatí buď kúpou e - kolkov, ktoré možno kúpiť na každej pošte a ktoré sa pripájajú k žiadosti alebo bezhotovostne na účet Ministerstva vnútra SR, pričom potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti. • účet: IBAN SK03 6500 0014 0900 2054 5796 • variabilný symbol: 4306434 • špecifický symbol: číslo písomnosti ak je žiadateľ právnická osoba / značka žiadateľa • poznámka: meno a priezvisko žiadateľa ak je žiadateľ fyzická osoba 


Adresa na doručovanie písomných žiadostí: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oddelenie správy registrov SVS Nám. Ľ. Štúra 1 974 04 Banská Bystrica  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť