Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?
autor: Otázka na právnika, 3 Feb, 2017
Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha aby ste mu ho vrátili späť? Ste povinná jeho žiadosti vyhovieť? Je darca oprávnený požadovať vrátenie daru?

Vrátenie daru možné je


Čo sa týka vrátenia daru je potrebné vychádzať z Občianskeho zákonníka, v ktorom sa hovorí že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Teda darca vás môže jednostranným právnym úkonom vyzvať na vrátenie daru len v prípade, ak ste sa správali k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že ste tým hrubo porušovali dobré mravy a v tomto prípade ste povinný jeho žiadosti vyhovieť. Inak nie. 


Dobré mravy a rodina


Formulácia „obdarovaný sa správa", sa vykladá tak, že darca sa môže domáhať vrátenia daru aj v prípade, keď narušenie v čase výzvy na vrátenie daru už netrvá, ale k hrubému porušeniu dobrých mravov došlo v minulosti. 


Pojem „rodina“ 

V zmysle judikatúry za členov rodiny darcu treba považovať tie fyzické osoby, ktoré sú k darcovi s prihliadnutím na všetky okolnosti danej veci v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ak darca ujmu spôsobenú niektorej z nich obdarovaným pociťuje ako ujmu vlastnú. Uvedené zákonné ustanovenie za právne relevantné považuje len také správanie obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu. 


Pojem „hrubé porušenie dobrých mravov“ 

Čo sa týka spojenia „hrubého porušovania dobrých mravov“ vyplýva z neho, že na vrátenie daru nemá darca nárok len v prípade porušovania dobrých mravov nižšej intenzity. Právo darcu domáhať sa vrátenia daru teda nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť