Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu
autor: Otázka na právnika, 13 Feb, 2017
Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút platobných rozkazov včlenený do Civilného sporového poriadku. 

Koho chrání zákon o upomínacom konaní?


Zákon o upomínacom konaní je určený na obranu toho, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému možno odôvodnene predpokladať. Výhodou tohto konania je, že žalobca dosiahne rozhodnutie súdu zaväzujúce žalovaného plniť oveľa skôr, ako pri obyčajnej žalobe, a to do 10 pracovných dní od splnenia procesných podmienok a poplatkovej povinnosti. 


V platobnom rozkaze vydanom v upomínacom konaní sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor. 


Príslušný súd na konanie?


Na upomínacie konanie je príslušný jediný súd, a to Okresný súd Banská Bystrica, na ktorý je potrebné návrh podať. 


Forma návrhu na začatie konania 


Návrh na začatie upomínacieho konania sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára


Obsah návrhu na začatie konania a povinné prílohy 


Okrem základných identifikačných údajov žalobcu, žalovaného, musí návrh obsahovať určenie komu je návrh určený, akej veci sa týka, čoho sa žalobca domáha je v návrhu potrebné uviesť i údaj o bankovom účte žalobcu, na ktorý má žalovaný plniť. Ak je žalobca platiteľom dane, v návrhu sa uvedie i identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty a žalobca môže v návrhu vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu. K návrhu sa tiež pripojí faktúra alebo iná výzva podobnej povahy ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného. Tiež je potrebné vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve. 


A ako sa brániť voči platobnému rozkazu? 


Voči platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť