Otázka na právnika - Blog -Články z právnej oblasti

Poraďte sa s advokátom
Potrebujete právne zastúpenie?
Telefonická konzultácia s advokátom

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (napr. pri zastupovaní v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád alebo spracúvaní právnych rozborov). Zodpovedá za škodu aj koncipient alebo iný zamestnanec advokáta?

Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Príprava na zločin je trestná

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov. Príprava na spáchanie zločinu je trestná. Príprava na spáchanie prečinu trestná nie je. Čo všetko je prípravou na zločin? 

Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

V ktorých prípadoch je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného?

V niektorých prípadoch (u niektorých trestných činov) je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného. Ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodenej osoby a takýto súhlas nebol poškodeným daný alebo bol vzatý späť, trestné stíhanie je neprípustné. Nemožno ho teda začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať (musí byť zastavené). Ako súhlas udeliť? 

Otázka na právnika, 1 Aug, 2018

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR vo veciach správnych

Najvyšší súd SR vydal koncom júna 2018 Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 4/2018 vo veciach správnych. Jedná sa o štvrtú zbierku vydanú Najvyšším súdom SR tento rok. Pre všetkých záujemcov je voľne dostupná na stránkach Najvyššieho súdu SR, prehľady uvádzame nižšie v článku.

Otázka na právnika, 12 Jul, 2018

Poplatok za ochranu osobných údajov?

Prevádzkovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie primeranej úrovne ochrany osobných údajov dotknutých osôb úhradou poplatku.  Niektorí správcovia bytových družstiev totiž začali účtovať v zálohových platbách za služby spojené s užívaním bytu poplatok s názvom „poplatok za ochranu osobných údajov“. Úrad na ochranu osobných údajov však v reakcii na túto praktiku upozornil, že prevádzkovateľ nesmie podmieniť poskytnutie primeranej úrovne ochrany osobných údajov úhradou poplatku. 

Otázka na právnika, 12 Jul, 2018

Kedy je možné fotiť alebo natáčať inú osobu?

Fyzická osoba má podľa ustanovenia § 11 občianskeho zákonníka právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Do súkromia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti určitej osoby môže byť značne zasiahnuté tým, že niekto iný vyhotoví fotografiu či videozáznam tejto osoby. 

Otázka na právnika, 3 Jul, 2018

GDPR - správca firemnej fanúšikovskej stránky na Facebooku spracováva osobné údaje

Súdny dvor EU vydal dňa 5. júna 2018 rozsudok, v ktorom dospel k záveru, že správca firemnej fanúšikovskej stránky na Facebooku spracováva osobné údaje. Ako Súdny dvor odôvodnil svoje rozhodnutie? 

Otázka na právnika, 28 Jun, 2018

GDPR - výmaz osobných údajov

Kúpili ste si niečo na eshope kde ste v objednávke vyplňovali svoje osobné údaje, ktoré sú teraz v databáze eshopu. Pracovali ste u zamestnávateľa, ktorý o vás má tiež veľa informácií. Po prevádzkovateľovi može dotknutá fyzická oosba požadovať výmaz svojich osobných údajov. Právo na výmaz však nie je absolútnym právom. Pre výmaz musia byť splnené určité podmienky.  Aké sú to a kedy prevádzkovateľ vaše osobné údaje vymaže a kedy nie?

Otázka na právnika, 19 Jun, 2018

Plošné vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zakázané!

Hasiči v roku 2017 zaznamenali 1.861 požiarov, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. V roku 2016 to bolo o 844 požiarov menej. V prvom štvrťroku 2018 zasahovali hasiči pri 1.914 požiaroch (752 z nich bolo v prírodnom prostredí). Plošné vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pritom zakázané z dôvodu možného vzniku materiálnych škôd a nebezpečenstva pre život a zdravie ľudí. Za porušenie tohto zákazu hrozia pomerne vysoké pokuty. 

Otázka na právnika, 11 Jun, 2018

Prezident vymenoval 30 nových sudcov

Prezident vymenoval 30 nových sudcov 22. mája 2018 si 30 nových sudcov prevzalo v Prezidentskom paláci dekrét o vymenovaní a zložili A. Kiskovi slávnostný sľub. To všetko za prítomnosti ministra spravodlivosti G. Gála a predsedníčky Súdnej rady SR L. Praženkovej. Kto sa môže stať sudcom, ako prebieha proces vymenovania a kto bol menovaný?

Otázka na právnika, 5 Jun, 2018
Ste advokát?
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť