Aké občianske združenia nie je možné založiť?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Aké občianske združenia nie je možné založiť?
autor: Otázka na právnika, 4 Jun, 2020
Aké občianske združenia nie je možné založiť?

Právo slobodne sa združovať je zaručené v čl. 29 Ústavy SR. Občania tak majú právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Určitý druh združení je však zákonom o združovaní občanov zakázaný.

Aké občianske združenia nie je možné založiť?

Právo slobodne sa združovať je zaručené v čl. 29 Ústavy SR. Občania tak majú právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Určitý druh združení je však zákonom o združovaní občanov zakázaný.


Výnimka z práva slobodne sa združovať

Podľa ustanovenia § 4 zákona o združovaní občanov nie sú dovolené združenia


- ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony

- ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi

- ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami (za také sa však nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely)


Odmietnutie registrácie zakázaného združenia

Ak z predložených stanov združenia vyplýva, že ide o nedovolené združenie, Ministerstvo vnútra SR odmietne registráciu takéhoto združenia. O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní odo dňa začatia konania. Rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu ministerstva o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.


Rozpustenie zakázaného združenia

Ak ministerstvo zistí, že existujúce združenie vyvíja vyššie uvedenú zakázanú činnosť, bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie napriek upozorneniu v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu ministerstva nemožno podať rozklad.


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Daň za psa

Viete kedy a za akých podmienok ste povinný platiť daň za psa a v akej výške?
Otázka na právnika, 12 Jul, 2017

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na informácie je zaručené čl. 26 Ústavy SR. Toto právo pomáha občanom v kontrole činnosti…
Otázka na právnika, 22 Jan, 2018

K otázke zavedenia nového poplatku za cirkevný sobáš

Novelou zákona o správnych poplatkoch bol od 1. 1. 2018 zavedený nový poplatok vo výške 10 EUR za…
Otázka na právnika, 30 Jan, 2018

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Pacient má právo poznať všetky informácie, ktoré obsahuje zdravotná dokumentácia vedená o jeho…
Otázka na právnika, 19 Feb, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť