Archív blogu pre rok 2016

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Sú zmluvy o členstve v CARIONE SLOVAKIA platné?

Obchodná spoločnosť  CARION SLOVAKIA s.r.o. (predtým a.s.), uzatvárala zmluvy o členstve v kluboch skupinového nákupu  nehnuteľností. Podmienky nákupu boli upravené v stanovách klubu, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  Záväzná doba trvania bola 180 mesiacov, počas ktorej bol člen povinný splácať mesačné splátky. Výška splátok sa menila tak, že vždy narastala, a to aj po nadobudnutí nehnuteľnosti v stanovenej hodnote. Preto sa hromadili názory, že v dôsledku takéhoto postupu dochádzalo k navyšovaniu ceny nehnuteľností v splátkach bez  súhlasu člena klubu
     
Otázka na právnika, 31 Dec, 2016

Sprístupnenie, poskytovanie a zverejnenie osobných údajov zamestnancov

Môže zamestnávateľ údaje svojich zamestnancov zverejniť či sprístupniť alebo poskytnúť iným osobám? Ak áno, je to dovolené voči ktorémukoľvek údaju o zamestnancovi alebo len niektorým? Odpoveď na túto otázku dáva v zásade Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Otázka na právnika, 12 Dec, 2016

Ochrana prejavov osobnej povahy

Prejavmi osobnej povahy sa rozumejú prejavy alebo ich mechanické zachytenie, ktoré sa týkajú fyzickej osoby a majú slúžiť výlučne na jej osobné potreby. V zákone je výslovne uvedené, čo možno pod prejavmi osobnej povahy rozumieť. Spomínaným zákonom je základný občiansky kódex, a teda Občiansky zákonník.


Otázka na právnika, 6 Dec, 2016

Zrušenie spoločnosti a likvidácia z daňového aspektu

Pod pojmom likvidácia obchodnej spoločnosti treba rozumieť likvidáciu jej obchodného imania. V dnešnom článku sa pozrieme na daňové aspekty tohoto procesu. 
Otázka na právnika, 30 Nov, 2016

Kedy možno spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby?

Vo všeobecnosti platí, že spracúvať osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, t.j. osoby, ktorej sa dotknuté údaje týkajú.  Existujú však prípady, kedy je možné spracúvať osobné údaje aj bez potreby získania súhlasu dotknutej osoby.

Otázka na právnika, 14 Nov, 2016

Viete ako sa prihlásiť do elektronickej schránky?

Od 1. novembra 2016 sú orgány verejnej moci povinné vykonávať verejnú moc elektronicky, a teda komunikovať prostredníctvom zriadených elektronických schránok, a teda od tohto dátumu zasielajú písomnosti do aktívnych elektronických schránok len elektronicky.

Právnické osoby, ktoré si svoju elektronickú schránku prihlásením sa do nej do 1.1.2017 nezaktívnia, budú mať svoju elektronickú schránku aktívnu automaticky (zo zákona) od 1.1.2017, a teda od tohto dátumu s nimi bude orgán verejnej moci v zásade komunikovať len elektronicky.

Otázka na právnika, 9 Nov, 2016

Kúpna zmluva so symbolickou kúpnou cenou 1 € nezastiera darovanie

Donedávna bolo sporné, či prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy za symbolickú cenu 1 Sk či 1 € je platný, keďže znak kúpnej zmluvy a to odplatnosť je síce naplnený, hoci symbolicky (1 €). Otázne však zostáva či účastníci v tomto prípade skôr nemali v úmysle kúpnou zmluvou zastrieť iný právny úkon a to darovanie, ktorého znakom je práve bezodplatnosť.
Otázka na právnika, 7 Nov, 2016

Spor môže vyriešiť mediácia!

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov. Základnou výhodou mediácie je, že na rozdiel od súdneho procesu, kde jedna strana víťazí a druhá prehráva, výsledok mediácie je dohoda, v ktorej sú obe strany spokojné. Mediácia šetrí čas aj peniaze. Zmyslom mediácie je pomôcť ľuďom nájsť spoločné riešenie sporu uspokojivého pre obe strany. Mediácia je rýchla, bezstresujúca, šetrí čas, je dôverná, dobrovoľná a čo je dôležité, oveľa lacnejšia ako súdne konanie


Otázka na právnika, 18 Oct, 2016

Začala voči Vám exekúcia, ktorá je neoprávnená? Bráňte sa!

Bolo vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Exekúcie je však voči Vám vedená neoprávnene. Bráňte sa! Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie a pred vydaním exekučného príkazu, ktorým sa už zablokujú peniaze na vašich účtoch či vyplácanie mzdy v určitej výške sa môžete voči neprípustnej exekúcii brániť vnesením námietok, ktorých cieľom je docielenie toho, aby bola exekúcia zastavená.

           

Otázka na právnika, 4 Oct, 2016

Dlžíte peniaze? Začala na Vás exekúcia, ktorej výkon však ohrozuje vaše bývanie či výživu?

Ak ste sa ako povinný bez svojej viny ocitli v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre vás alebo pre príslušníkov vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky, navrhnite súdu odklad exekúcie.
Otázka na právnika, 23 Sep, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť