Archív blogu pre rok 2017

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Máte nárok na príspevok na pohreb?

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka. Štát touto dávkou prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Príspevok na pohreb upravuje zákon č. 238/1998 Z. z. Aká je výška príspevku na pohreb? 

Otázka na právnika, 28 Dec, 2017

Noví sudcovia Ústavného súdu boli vymenovaní

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok 14. 12. 2017 vymenoval na návrh NR SR za sudcov Ústavného súdu Miroslava Duriša, Janu Laššákovú a Mojmíra Mamojku.

Otázka na právnika, 22 Dec, 2017

Skúšobná doba v pracovnej zmluve

V pracovnej zmluve sa môžu zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť na skúšobnej dobe. Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne. Ak dohoda o skúšobnej dobe nie je písomná, tak je takáto dohoda o skúšobnej dobe neplatná. Ak opätovne dochádza k uzatvoreniu pracovného pomeru na určitú dobu, skúšobnú dobu už nie je možné dohodnúť. 

Otázka na právnika, 18 Dec, 2017

Nevymenovanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Ústavný súd zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní M. Duriša, E. Fulcovej, J. Sopoligu a J. Laššákovej za sudcov Ústavného súdu. Ústavný súd na verejnom pojednávaní dňa 6. 12. 2017 rozhodol, že bolo porušené základné právo M. Duriša, E. Fulcovej, J. Sopoligu, J. Bernáta a J. Laššákovej na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy.

Otázka na právnika, 15 Dec, 2017

SR porušila právo na slobodu prejavu

V prípade MAC TV s. r. o. vedenom proti Slovenskej republike porušila SR právo na slobodu prejavu. Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dňa 28.11. 2017 rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na slobodu prejavu zaručeného čl. 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. 

Otázka na právnika, 12 Dec, 2017

Národná rada SR schválila nový zákon o ochrane osobných údajov

Národná rada SR schválila na svojej 23. schôdzi v stredu 29. 11. 2017 nový zákon o ochrane osobných údajov. V treťom čítaní hlasovalo za zákon 78 poslancov z 135 hlasujúcich. Účelom nového zákona je dosiahnuť súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 29. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Otázka na právnika, 4 Dec, 2017

Prípad Mansour - deti slovenskej matky patria do Írska

Európsky súd pre ľudské práva vydal dňa 21. novembra 2017 rozsudok vo veci Mansour proti Slovenskej republike (č. sťažnosti 60399/15), v ktorom dospel k záveru, že Slovenská republika porušila článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľovi R. Mansourovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 10.000 eur a náhradu trov konania vo výške 5.400 eur. 

Otázka na právnika, 28 Nov, 2017

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. 

Otázka na právnika, 23 Nov, 2017

Ústavný súd zamietol návrh prezidenta SR

Ústavný súd zamietol dňa 15. novembra 2017 návrh prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 3 ods. 4 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s právom na ochranu zdravia a princípmi právneho štátu (teda konkrétne s čl. 1 ods. 1 a čl. 40 Ústavy SR).

Otázka na právnika, 20 Nov, 2017

Od roku 2018 sa mesačná minimálna mzda zvýši na 480 eur

Predseda vlády SR Robert Fico podpísal spoločne s ministrom práce Jánom Richterom dňa 26. októbra 2017 na Úrade vlády SR nariadenie vlády SR, ktoré zvyšuje mesačnú minimálnu mzdu pre rok 2018. Od roku 2018 sa mesačná minimálna mzda zvýši na 480 eur.

Otázka na právnika, 15 Nov, 2017
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť