Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Výpovedná doba - pracovné právo

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa neskončí okamžite, ale až uplynutím výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby sa pritom líši podľa toho, z akého dôvodu je výpoveď daná. V určitých prípadoch je dĺžka výpovednej doby závislá od toho, ako dlho pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval. 

Otázka na právnika, 9 Jan, 2019

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Obecne je možné povedať, že ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu, tak za ňu zodpovedá. Zákonník práce pritom rozlišuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu a špeciálne typy zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Uzavreli ste so zamestnávateľom v pracovnej zmluve konkurenčnú doložku? Ako sa na konkurenčnú doložku a takéto obmedzenia pozerá legislatíva?

Otázka na právnika, 9 Oct, 2017

Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Ide o objektívnu zodpovednosť, nezávislú od zavinenia zamestnávateľa, ktorej sa môže zamestnávateľ zbaviť len ak preukáže, naplnenie jedinej z okolností pripúšťajúcich liberáciu zamestnávateľa (napr. že pracovný úraz si spôsobil zamestnanec sám vplyvom alkoholu, omamných látok). Vtedy za škodu zamestnancovi zamestnávateľ nezodpovedá.

Otázka na právnika, 16 Mar, 2017

Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?

Úprava nároku na odstupné sa v období rokov 2007 až 2013 trikrát zásadnejšie zmenila. Aká je situácia dnes, kedy a za akých podmienok máte nárok na odstupné?
Otázka na právnika, 5 Sep, 2016

Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Zákonník práce na rozdiel od všeobecného občianskeho zákonníka pripúšťa v svojom § 20 tri spôsoby zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.  Z toho vyplýva, že iné formy zabezpečenia práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch nie sú dovolené a teda sú zakázané.  

Týmito spôsobmi sú:
Otázka na právnika, 7 Mar, 2016

Ako upraviť vzťahy medzi konateľom, ktorý nie je zamestnancom a spoločnosťou?

Ako sme si povedali v predchádzajúcom článku, konateľ nie je zamestnancom spoločnosti, teda vzťahy medzi konateľom a spoločnosťou nemožno upraviť pracovnou zmluvou, tieto vzťahy nemajú charakter pracovnoprávnych vzťahov ?

Ako teda u konateľa postupovať?
Otázka na právnika, 16 Nov, 2015

Pracovná zmluva. Viete čo by mala obsahovať?

Pracovnou zmluvou sa zakladá pracovný pomer, teda ide o frekventovane používaný dokument u každého podnikateľa.
Viete, čo však musí obsahovať, aby bola platná, teda aké sú jej podstatné náležitosti či už obsahové alebo formálne?
Otázka na právnika, 12 Aug, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015

Otázka na právnika, 21 Jan, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť