Ako upraviť vzťahy medzi konateľom, ktorý nie je zamestnancom a spoločnosťou?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako upraviť vzťahy medzi konateľom, ktorý nie je zamestnancom a spoločnosťou?
autor: Otázka na právnika, 16 Nov, 2015
Ako upraviť vzťahy medzi konateľom, ktorý nie je zamestnancom a spoločnosťou?
Ako sme si povedali v predchádzajúcom článku, konateľ nie je zamestnancom spoločnosti, teda vzťahy medzi konateľom a spoločnosťou nemožno upraviť pracovnou zmluvou, tieto vzťahy nemajú charakter pracovnoprávnych vzťahov ?

Ako teda u konateľa postupovať?

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Keďže ide o obchodnoprávne vzťahy, vzťah medzi konateľom a spoločnosťou možno upraviť písomnou zmluvou o výkone funkcie konateľa, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením spoločnosti. Uzavretie tejto zmluvy však nie je povinné.

 

MANDÁTNA ZMLUVA

V prípade, ak takáto zmluva, ani iná dohoda nebola medzi konateľom a spoločnosťou uzavretá, platí, že na vzťahy spoločnosti a konateľa sa primerane použijú ustanovenia mandátnej zmluvy upravené v Obchodnom zákonníku.

 

KONATEĽ A SÚČASTNE ZAMESTNANEC?

Vymenovaním konateľa automaticky nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi danou osobou a spoločnosťou, ale obchodnoprávny vzťah. Nie je však vylúčené, aby sa konateľ spoločnosti zároveň stal jej zamestnancom. Pokiaľ spoločnosť s konateľom uzavrie pracovnú zmluvu, práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a spravujú príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. Teda napr. výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru. Pokiaľ však ide zariaďovanie záležitostí spoločnosti, t.j. o právne vzťahy medzi spoločnosťou a konateľom súvisiace s výkonom jeho funkcie, práva a povinnosti vyplývajúce z týchto vzťahov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zmluvy o výkone funkcie a ak nebola uzavretá, ustanoveniami mandátnej zmluvy. Teda odvolaním konateľa z funkcie ani vzdaním sa funkcie konateľa v spoločnosti, pracovný pomer nekončí.

 

ZÁVER

Z vyššie uvedeného vyplýva, že konateľ pri výkone funkcie konateľa nikdy nebude mať status zamestnanca spoločnosti, no nie je vylúčené, aby spoločnosť s konateľom súčasne založila pracovný pomer na určité pracovné miesto v spoločnosti.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť