Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Ústavný súd pozastavil účinnosť nových ustanovení zákona o elektronických komunikáciách

Poslanci Národnej rady SR doručili Ústavnému súdu SR návrh a začatie konania o súlade zákona o elektronických komunikáciách.


Otázka na právnika, 2 Jul, 2020

Čo všetko je spracúvaním osobných údajov?

  • GDPR
  • osobné údaje
  • e-shop
  • spracúvanie osobných údajov
  • Nie každé nakladanie s osobnými údajmi je spracovaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o  GDPR. Nižšie v článku sa pozrieme na to, ako GDPR definuje spracúvanie osobných údajov. 

    Otázka na právnika, 12 Dec, 2018

GDPR - správca firemnej fanúšikovskej stránky na Facebooku spracováva osobné údaje

Súdny dvor EU vydal dňa 5. júna 2018 rozsudok, v ktorom dospel k záveru, že správca firemnej fanúšikovskej stránky na Facebooku spracováva osobné údaje. Ako Súdny dvor odôvodnil svoje rozhodnutie? 

Otázka na právnika, 28 Jun, 2018

GDPR - výmaz osobných údajov

Kúpili ste si niečo na eshope kde ste v objednávke vyplňovali svoje osobné údaje, ktoré sú teraz v databáze eshopu. Pracovali ste u zamestnávateľa, ktorý o vás má tiež veľa informácií. Po prevádzkovateľovi može dotknutá fyzická oosba požadovať výmaz svojich osobných údajov. Právo na výmaz však nie je absolútnym právom. Pre výmaz musia byť splnené určité podmienky.  Aké sú to a kedy prevádzkovateľ vaše osobné údaje vymaže a kedy nie?

Otázka na právnika, 19 Jun, 2018

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov spočíva v možnosti osoby získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, alebo preniesť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytla, bránil.

Otázka na právnika, 4 Jan, 2018

Národná rada SR schválila nový zákon o ochrane osobných údajov

Národná rada SR schválila na svojej 23. schôdzi v stredu 29. 11. 2017 nový zákon o ochrane osobných údajov. V treťom čítaní hlasovalo za zákon 78 poslancov z 135 hlasujúcich. Účelom nového zákona je dosiahnuť súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 29. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Otázka na právnika, 4 Dec, 2017

Stav ochrany osobných údajov na Slovensku

Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, S. Pőtheová, predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 7. septembra 2017 správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016. Správa konštatuje napr. to, aké najvýznamnejšie udalosti  na poli ochrany osobných údajov v posledných dvoch rokoch nastali.

Otázka na právnika, 5 Oct, 2017

Nové európske pravidlá ochrany osobných údajov - GDPR

V apríli 2016 Európsky parlament a Rada (EÚ) prijali reformy týkajúce sa osobných údajov a to prostredníctvom a) Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a b) Smernice 2016/680/ES o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní. 

Otázka na právnika, 29 May, 2017

Kedy možno spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby?

Vo všeobecnosti platí, že spracúvať osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, t.j. osoby, ktorej sa dotknuté údaje týkajú.  Existujú však prípady, kedy je možné spracúvať osobné údaje aj bez potreby získania súhlasu dotknutej osoby.

Otázka na právnika, 14 Nov, 2016

Osobné údaje a cloud

Podľa Stanoviska pracovnej skupiny 5/2012 ku cloud computingu, cloud computing pozostáva zo súboru technológií a modelov služieb, ktoré sa zameriavajú na používanie a poskytovanie IT aplikácií cez internet, schopnosť spracovania, uchovávanie a pamäťový priestor. Patria sem aplikácie na spracovanie textu, kalendáre, systémy archivácie a uchovávania dokumentov online a externé riešenia elektronickej pošty.


Otázka na právnika, 22 Apr, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť