Nové európske pravidlá ochrany osobných údajov - GDPR

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nové európske pravidlá ochrany osobných údajov - GDPR
autor: Otázka na právnika, 29 May, 2017
Nové európske pravidlá ochrany osobných údajov - GDPR

V apríli 2016 Európsky parlament a Rada (EÚ) prijali reformy týkajúce sa osobných údajov a to prostredníctvom a) Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a b) Smernice 2016/680/ES o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní. 

Nariadenie má pritom povahu priamo vykonateľného aktu na celom území Európskej únie (teda nie je ho potrebné implementovať zákonom) a má prednosť pred legislatívou jednotlivých členských štátov, ktoré majú povinnosť zosúladiť svoju legislatívu s nariadením do konca prechodného obdobia, t.j. do 25.05.2018. Nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a v jednotlivých členských štátoch sa začne uplatňovať od 25. mája 2018. Aké hlavné zmeny nám GDPR prinesie?

GDPR - najdôležitejšie zmeny


Najdôležitejšie zmeny, ktoré európska legistalíva do ochrany osobných údajov prináša:

 - nové pojmy 

pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, ..... 

- IP adresa, e-mailová adresa je osobným údajom

- právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 

- právo na vymazanie osobných údajov („zabudnutie“), 

- zavádza sa osobitná ochrana detí

- bližšie sa určujú obsahové a formálne podmienky súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, 

- upustilo sa od oznamovacej a registračnej povinnosti podľa § 33 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, pričom tieto evidenčné povinnosti budú nahradené vedením záznamov podľa čl. 30 nariadenia, 

- v prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov vo veľkom rozsahu bude prevádzkovateľ povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov a ustanoviť zodpovednú osobu, prevádzkovateľ už nemá povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt - rozšírenie informačných povinností prevádzkovateľa voči dotknutej osobe, 

- nové obsahové náležitosti zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

- združenia alebo iné orgány zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov môžu vypracovať kódexy správania, 

- podporu vytvorenia mechanizmov certifikácie a pečatí a značiek ochrany osobných údajov, aby sa dotknutým osobám umožnilo rýchlo posúdiť úroveň ochrany osobných údajov. 


Ako je už uvedené vyššie, všetky tieto zmeny ako i mnohé iné by mali začať platiť od 25.5.2018. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť