Stav ochrany osobných údajov na Slovensku

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Stav ochrany osobných údajov na Slovensku
autor: Otázka na právnika, 5 Oct, 2017
Stav ochrany osobných údajov na Slovensku

Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, S. Pőtheová, predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 7. septembra 2017 správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016. Správa konštatuje napr. to, aké najvýznamnejšie udalosti  na poli ochrany osobných údajov v posledných dvoch rokoch nastali.

Z uvedenej správy vyplýva nasledovné:


- najvýznamenšou udalosťou na poli ochrany osobných údajov bolo prijatie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Uvedené nariadenie je platné od 24. mája 2016 s dvojročným prechodným obdobím. Od 25. mája 2018 sa tak začne uplatňovať v celom rozsahu. 

Zlepšila sa informovanosť a povedomie o problematike ochrany osovných údajov


Správa ďalej uvádza, že  v rokoch 2015 a 2016 došlo k zlepšeniu povedomia o problematike ochrany osobných údajov a všetkých práv s tým spojených a zároveň aj k zvýšeniu počtu prevádzkovateľov a sprostredkovateľov dobre informovaných o povinnostiach, ktoré im zákon v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ukladá. Zákonodarcovia sa v posledných dvoch rokoch pri tvorbe zákonov systematickejšie starajú o ochranu osobných údajov a do legislatívnych návrhov zakotvujú ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov.  


Odporúčania Úradu na ochranu osobných údajov SR do budúcnosti sú takéto

 ⁃ štát disponuje veľkým množstvom osobných údajov, preto je nevyhnutné, aby bola ochrane osobných údajov venovaná zo stranu štátu zvýšená pozornosť, a to jak pri zavádzaní mechanizmov spracúvania osobných údajov, tak pri samotnom spracúvaní osobných údajov, u ktorého existuje vysoké riziko individuálneho pochybenia 

 ⁃ v podnikateľskej sfére je nutné vytvárať podmienky pre efektívne uplatňovanie práv dotknutých osôb, čím sa zníži riziko sankcie zo strany Úradu, ale aj riziko straty dobrého mena podnikateľského subjektu medzi obchodnými partnermi a klientmi. 

- rovnako dôležité  je aj dôsledné plnenie informačnej povinnosti zo strany podnikateľských subjektov 

- transparentnosť vo vzťahu k dotknutej osobe vyvoláva pocit dôvery a eliminuje potrebu riešiť prípadné pochybnosti prostredníctvom médií alebo Úradu 

⁃ dotknuté osoby by mali trvať na dôslednom plnení zákonných povinností, predovšetkým informačnej povinnosti, a to najmä vo vzťahu k právnemu základu spracúvania, kedy by malo byť dotknutej osobe pred začatím spracúvania zrejmé, či spracúvanie konkrétneho osobného údaja prevádzkovateľom vyplýva zo zákona alebo daný údaj potrebuje na iný účel. 

⁃ u detí a mladistvých by sa vzdelávanie malo zamerať na bezpečné používanie technológií a sociálnych médií.   

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť