Exekúcie

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Prezidentka podpísala zákon o zastavení starých exekúcií

Zuzana Čaputová, prezidentka SR, podpísala dňa 10. júla 2019 zákon o ukončení niektorých starých exekučných konaní. Ten v stredu 26. júna 2019 schválili poslanci v Národnej rady SR. Na základe daného zákona budú ukončené niektoré staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 (vedené podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2017).   

Otázka na právnika, 22 Jul, 2019

Ako prebieha exekúcia predajom nehnuteľnosti?

Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa môže uskutočniť len ak s tým oprávnený súhlasí. Exekúcia sa vykoná dražbou a vykoná ju exekútor. Ak je voči povinnému vedených viac exekúcii, poradie uspokojenia pohľadávok jednotlivých oprávnených z výťažku exekúcie je rozhodujúci čas, keď bolo exekútorovi doručené poverenie na vykonanie exekúcie.

Otázka na právnika, 5 Jun, 2017

Odmena a náhrady exekútora po novom by mali byť predvídateľné

Náklady na vedenie exekúcie by po novele Exekučného poriadku mali byť predvídateľné pre pre oboch účastníkov exekučného konania. Vyhláška ruší minimálnu odmenu exekútora, ktorá mu patrí aj keď nič nevymôže, čo by malo viesť k motivovaniu exekútora vykonávať exekúciu efektívne.

Otázka na právnika, 7 Apr, 2017

Pozor na falošných exekútorov, upozorňuje Slovenská komora exekútorov!

Slovenská komora exekútorov dňa 18.8.2016 upozornila občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporučila občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname súdnych exekútorov zverejnenom na slovenskej advokátskej komory stránke prípadne aby kontaktovali slovenskú exekútorskú komoru.
Otázka na právnika, 29 Aug, 2016

Zablokoval exekútor vec, ktorá patrí vám a nie dlžníkovi? Bráňte sa!

Nemožno vylúčiť, že úkony exekútora postihnú aj veci, ktoré nepatria povinnému. Napr. hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v dome povinného, o ktorých exekútor nemôže vedieť, že povinnému nepatria, resp. vec, ktorá nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale vo výlučnom vlastníctve manžela povinného.
Otázka na právnika, 16 Mar, 2016

Veritelia pozor! Vaša exekúcia môže byť zrušená!

Vymáhate svoj dlh na základe zmenkového platobného rozkazu? Bol zmenkový platobný rozkaz exekučným titulom na vykonanie už prebiehajúcej exekúcie? Zmenkový platobný rozkaz súd vydá, ak mal veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zmenkou, ktorá sa stala splatnou a dlžník napriek tomu neplnil.
Otázka na právnika, 27 Jan, 2016

Pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy vám od novembra zostane viac!

V nadväznosti na zhoršovanie sa sociálnej situácie osôb v súvislosti s vysokým počtom vykonávaných exekúcií a ako reakcia na tento stav sa v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, tak, 
Otázka na právnika, 24 Sep, 2015

Vzdelávacie podujatia pre sudcov a advokátov k procesným občianskym kódexom - Justičná akadémia

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Tieto tri kódexy nahradia doteraz platný Občiansky súdny poriadok.

 

V tejto súvislosti Justičná akadémia organizuje regionálne vzdelávacie podujatia, na ktorých lektori, ktorými budú členovia rekodifikačnej komisie oboznámia prítomných so zmenami.
Otázka na právnika, 22 Sep, 2015

Exekúcia? Kedy sa reálne dostanete k svojim peniazom?

Požičali ste peniaze, dlžník dlh nevrátil ani po niekoľkých výzvach, dlh ste teda vymáhali prostredníctvom súdu. Súd vo vašej veci právoplatne rozhodol, ale povinný (dlžník) napriek tomu nesplnil. 

Ako sa dostanete k svojim peniazom keď ich dlžník nechce vrátiť ani na základe rozhodnutia súdu? Čo mu takéto rozhodnutie ukladá v lehote v ňom určenej? 

A koľko to celé bude trvať, ako dlho si na svoje peniaze ešte počkáte?
Otázka na právnika, 16 Sep, 2015

Ako musí exekúcia prebiehať, aby bola zákonná?

Prišiel vám exekučný príkaz bez toho, aby ste vôbec boli pred tým upozornení, že začala exekúcia alebo vám rovno strhli určité čiastky z vášho účtu bez toho, že by ste vôbec vedeli, že je voči vám vedená nejaká exekúcia? 


Tento postup je nezákonný! Ako teda musí exekúcia zo zákona prebiehať?


Otázka na právnika, 23 Jun, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť