Zablokoval exekútor vec, ktorá patrí vám a nie dlžníkovi? Bráňte sa!

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zablokoval exekútor vec, ktorá patrí vám a nie dlžníkovi? Bráňte sa!
autor: Otázka na právnika, 16 Mar, 2016
Zablokoval exekútor vec, ktorá patrí vám a nie dlžníkovi? Bráňte sa!
Nemožno vylúčiť, že úkony exekútora postihnú aj veci, ktoré nepatria povinnému. Napr. hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v dome povinného, o ktorých exekútor nemôže vedieť, že povinnému nepatria, resp. vec, ktorá nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale vo výlučnom vlastníctve manžela povinného.

V exekúcii môže byť oprávnený uspokojený len z majetku povinného (dlžníka)

Toto ustanovenie chráni práva tretích osôb (vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby, oprávnenú držbu, nie však záložné právo, zádržné právo či vecné bremeno tretej osoby k veci).

 

Ako sa teda brániť? Excindačná žaloba

Zákon dáva tretej osoba, ktorá má právo k veci, k dispozícii excindačnú (vylučovaciu) žalobu, ktorou sa tretia osoba môže domáhať vylúčenia veci, ku ktorej má právo, z exekúcie.

 

Účasť povinného v konaní o vylúčenie veci z exekúcie

Povinný však nie je účastníkom konania o vylúčenie veci z exekúcie a nemôže sa konania zúčastniť ani ako vedľajší účastník., keďže nemá žiaden právny záujem na výsledku sporu o vylúčenie veci z exekúcie.

 

Petit žaloby o vylúčenie veci z exekúcie

Petit by mal byť v nasledovnom znení:

"Okresný súd (presné označenie súdu) vylučuje vec (presné označenie podľa povahy veci) z exekúcie vykonávanej exekútorom (presné označenie mena, priezviska a exekútorského úradu) na základe poverenia na vykonanie exekúcie udeleného súdom (označenie súdu, ktorý o veci rozhodol v prvom stupni, dátum a spisová značka poverenia)“.

 

Povinnosti exekútora po úspešnom vylúčení veci z exekúcie

Kým súd právoplatne vo veci nerozhodne rozsudkom exekútor nie je oprávnený exekúciu vykonať, teda hnuteľnú či nehnuteľnú vec, o ktorú sa vedie spor, predať. Ak súd rozhodne o vylúčení veci, exekútor je povinný takýto rozsudok predložiť na zastavenie (čiastočné) exekúcie exekučnému súdu. Ak súd nerozhodne o vylúčení veci, exekútor pokračuje vo výkone exekúcie.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť