Odmena a náhrady exekútora po novom by mali byť predvídateľné

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Odmena a náhrady exekútora po novom by mali byť predvídateľné
autor: Otázka na právnika, 7 Apr, 2017
Odmena a náhrady exekútora po novom by mali byť predvídateľné

Náklady na vedenie exekúcie by po novele Exekučného poriadku mali byť predvídateľné pre pre oboch účastníkov exekučného konania. Vyhláška ruší minimálnu odmenu exekútora, ktorá mu patrí aj keď nič nevymôže, čo by malo viesť k motivovaniu exekútora vykonávať exekúciu efektívne.

ODMENA EXEKÚTORA A SPÔSOB JEJ URČENIA


Odmena exekútora v zmysle vyhlášky predstavuje 20% zo základu. Základom na určenie odmeny exekútora za je výška vymoženého plnenia. Ak sa však vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena len vo výške 10% zo základu na jej určenie. 


NÁHRADA PAUŠÁLNYCH A NEVYHNUTNÝCH VÝDAVKOV


Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania


A) Náhrada paušálnych výdavkov 

Náhrada paušálnych výdavkov patrí exekútorovi pri zastavení exekúcie alebo jej ukončení iným spôsobom ako zastavením exekúcie. Náhrada paušálnych výdavkov zahŕňa najmä: a) náklady na vedenie spisu, b) náklady na cestovné, poštovné a za služby elektronických komunikácií, c) náklady na šetrenie majetkových pomerov povinného v informačných systémoch, d) náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku povinného zaslaných elektronickými prostriedkami, e) iné administratívne náklady. Exekútorovi patrí náhrada paušálnych výdavkov vo výške 60 eur. Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, alebo do uplynutia tejto lehoty nastane iný dôvod na ukončenie exekúcie, patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov v rozsahu 50%. 


B) Náhrada nevyhnutných výdavkov 

Nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania sú preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky pri exekúcii predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku a pri exekúcii na nepeňažné plnenie, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami. Ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností alebo predajom podniku, patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil. Pri exekúcii na nepeňažné plnenie patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil. 


Po novom sa náhrady znížia

V exekučných konaniach začatých do 31. marca 2017 patrí exekútorovi odmena a náhrady podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Po novom by mali byť náklady oprávneného na exekútora v exekučných konaniach začatých po 31. marci 2017, v ktorých exekútor pre oprávneného nič nevymôže 60 € ako náhrada paušálnych výdavkov + náhrada nevyhnutných výdavkov

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Ako sa brániť proti začatej exekúcii?

Bola voči Vám začatá exekúcia? Nastali ale okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo…
Otázka na právnika, 17 Mar, 2015

Dlžný manžel? Ako brániť svoj majetok v prípade začatej exekúcie voči nemu?

V SR je povinnosťou druhého manžela zniesť uspokojenie manželovho dlhu zo spoločného majetku…
Otázka na právnika, 30 Mar, 2015

Ako sa vykonávajú zrážky zo mzdy a koľko môžete svojmu zamestnancovi zo mzdy zraziť?

Zrážky zo mzdy sú určitým spôsobom splácania dlžníkovho dlhu. Avšak vzhľadom na životné potreby…
Otázka na právnika, 7 Apr, 2015

Ako vypočítať zrážky zo mzdy?

Zrážky zo mzdy sa vypočítavajú z čistej mzdy zamestnanca.Základná suma, ktorá sa…
Otázka na právnika, 8 Apr, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť