Kariéra

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Paneurópska vysoká škola definitívne akreditovaná!

Juraj Draxler, minister školstva minulej vlády, v roku 2015 pozastavil právo Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy udeľovať titul bakalár a magister a škola, konkrétne Fakulta práva, teda z tohto dôvodu nemohla prijímať nových študentov do 1. ročníka bakalárskeho ani magisterského štúdia.


Otázka na právnika, 10 Jun, 2016

Bude sa dĺžka koncipientskej praxe skracovať?

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh novely zákona o advokácii, ktorým skupina poslancov navrhuje, aby sa koncipientská prax pre súčasných ako i budúcich advokátskych (notárskych, exekútorských) koncipientov skrátila zo súčasných 5 rokov na pôvodnú dĺžku 3 rokov, a to s účinnosťou od 1. septembra 2016.


Otázka na právnika, 20 May, 2016

Dávka v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti je dávkou vyplácanou po splnení zákonných podmienok zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti, slúžiaca na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti. Kto má na ňu nárok, kde si nárok uplatniť a aké podmienky treba splniť, aby Vám bola táto dávka priznaná? Máte na ňu nárok aj v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa?


Otázka na právnika, 15 Dec, 2015

Záujem o právnické vzdelanie prudko klesá!

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) poskytla svoje v poradí jedenáste hodnotenie právnických fakúlt v Slovenskej republike. 

Podľa tohto hodnotenia je v tejto skupine stále lídrom Právnická fakulta Trnavskej univerzity, za ktorou nasleduje Právnická fakulta UPJŠ (PraF UPJŠ) a v jej tesnom závese Fakulta práva PEVŠ (FP PEVŠ).


Otázka na právnika, 6 Dec, 2015

Diskriminačná legislatíva Zákona o advokácii?

Slovenská advokátska komora po novele zákona o advokácii započítava do 5-ročnej praxe advokátskeho koncipienta len prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. V tomto výpočte však chýba prax vyššieho súdneho úradníka. Prečo sa práve prax vyššieho súdneho úradníka do praxe advokátskeho koncipienta nezapočítava a napr. notárska prax áno?


Otázka na právnika, 20 Nov, 2015

Je konateľ spoločnosti jej zamestnancom?

Konateľ je štatutárnym orgánom konajúcim v mene spoločnosti. Je však konateľ zamestnancom takejto spoločnosti, v mene ktorej koná?

Podľa Zákonníka práce je zamestnancom fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.


Otázka na právnika, 9 Nov, 2015

Sládkovičovo príde o akreditáciu v doktorandskom štúdiu!

Od júla 2014 má Vysoká škola Danubius v Sládkovičove pozastavenú akreditáciu v študijnom programe tretieho stupňa v študijnom odbore Obchodné a finančné právo.
Otázka na právnika, 3 Oct, 2015

Vzdelávacie podujatia pre sudcov a advokátov k procesným občianskym kódexom - Justičná akadémia

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Tieto tri kódexy nahradia doteraz platný Občiansky súdny poriadok.

 

V tejto súvislosti Justičná akadémia organizuje regionálne vzdelávacie podujatia, na ktorých lektori, ktorými budú členovia rekodifikačnej komisie oboznámia prítomných so zmenami.
Otázka na právnika, 22 Sep, 2015

Je skopírovanie celej knihy študentom na vyučovacie účely legálne?

Vo všeobecnosti platí, že vyhotovovať rozmnoženiny autorského diela (knihy), ktoré je jedno z majetkových práv autora, možno len so súhlasom autora, po uzavretí licenčnej zmluvy s autorom na vyhotovovanie rozmnoženín diela. Teda, ak by mal študent takúto zmluvu s autorom uzavretú, skopírovanie celej knihy by bolo v súlade so zákonom.


Tento postup je však samozrejme nereálny a teda obchádzaný. Môže však študent knihu skopírovať bez uzavretia licenčnej zmluvy s jej autorom, teda bez jeho súhlasu?

Otázka na právnika, 27 Apr, 2015

Od dnes advokáti pracujú iba z pláže!

Ste právnik na voľnej nohe, sólo advokát, menšia advokátska kancelária, ex-in-house právnik alebo ste na materskej dovolenke?

  • Chcete robiť veci inak?
  • Chcete byť nezávislí a mať svoju klientelu a zároveň aj prístup k ďalšej zaujímavej práci? Chcete mať možnosť pracovať aj pre iné kancelárie alebo pre firmy externe, flexibilne, alebo na ad-hoc báze či na niektorých projektoch?
  • Byť nezávislý a mať väčšiu flexibilitu, kontrolu nad tým čo robíte, kedy a pre koho?
  • Zároveň si ceníte svojho času, vyznávate "work - life balance", prípadne chcete pracovať z domu, alebo z pláže a nechcete fungovať ako klasický zamestnanec alebo sa vzdať licencie, aby ste mohli pracovať pre spoločnosti podobne ako in-house právnici?
Právny Servis 24 je sieť nezávislých advokátov a právnikov ktorí poskytujú právne služby pre firmy a AK - navštívte www.pravnyservis24.cz/spolupraca
Otázka na právnika, 25 Feb, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť