Otázka na právníka

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Neoprávnené podnikanie

Živnostenský úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo živnostenského zákona. Ak sa fyzická alebo právnická osoba dopustí neoprávneného podnikania, živnostenský úrad v sídle kraja uloží takejto osobe pokutu podľa živnostenského zákona. Jej výška závisí od toho, či daná fyzická alebo právnická osoba neoprávnene prevádzkovala voľnú živnosť alebo remeselnú či viazanú živnosť. 

Otázka na právnika, 1 Jul, 2019

Darovanie

Darovanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva. Darovať je možné hnuteľné veci aj nehnuteľnosti, práva, majetkové hodnoty, spoluvlastnícke podiely a pod. Deje sa tak pomocou darovacej zmluvy (§§ 628-630 občianskeho zákonníka). Tou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Akú formu má darovacia zmluva?

Otázka na právnika, 28 May, 2018

Sú zmluvy o členstve v CARIONE SLOVAKIA platné?

Obchodná spoločnosť  CARION SLOVAKIA s.r.o. (predtým a.s.), uzatvárala zmluvy o členstve v kluboch skupinového nákupu  nehnuteľností. Podmienky nákupu boli upravené v stanovách klubu, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  Záväzná doba trvania bola 180 mesiacov, počas ktorej bol člen povinný splácať mesačné splátky. Výška splátok sa menila tak, že vždy narastala, a to aj po nadobudnutí nehnuteľnosti v stanovenej hodnote. Preto sa hromadili názory, že v dôsledku takéhoto postupu dochádzalo k navyšovaniu ceny nehnuteľností v splátkach bez  súhlasu člena klubu
     
Otázka na právnika, 31 Dec, 2016

Viete ako sa prihlásiť do elektronickej schránky?

Od 1. novembra 2016 sú orgány verejnej moci povinné vykonávať verejnú moc elektronicky, a teda komunikovať prostredníctvom zriadených elektronických schránok, a teda od tohto dátumu zasielajú písomnosti do aktívnych elektronických schránok len elektronicky.

Právnické osoby, ktoré si svoju elektronickú schránku prihlásením sa do nej do 1.1.2017 nezaktívnia, budú mať svoju elektronickú schránku aktívnu automaticky (zo zákona) od 1.1.2017, a teda od tohto dátumu s nimi bude orgán verejnej moci v zásade komunikovať len elektronicky.

Otázka na právnika, 9 Nov, 2016

Začala voči Vám exekúcia, ktorá je neoprávnená? Bráňte sa!

Bolo vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Exekúcie je však voči Vám vedená neoprávnene. Bráňte sa! Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie a pred vydaním exekučného príkazu, ktorým sa už zablokujú peniaze na vašich účtoch či vyplácanie mzdy v určitej výške sa môžete voči neprípustnej exekúcii brániť vnesením námietok, ktorých cieľom je docielenie toho, aby bola exekúcia zastavená.

           

Otázka na právnika, 4 Oct, 2016

Sprísnenie podmienok pre nezamestnaných?

Premiér Róbert Fico na jednej z tlačových besied uviedol, že vláda Slovenskej republiky uvažuje o sprísnení podmienok evidencie nezamestnaných na úradoch práce a to najmä z dôvodu, že časť evidovaných nezamestnaných opakovane odmieta ponuky práce. 
Otázka na právnika, 6 Sep, 2016

Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?

Úprava nároku na odstupné sa v období rokov 2007 až 2013 trikrát zásadnejšie zmenila. Aká je situácia dnes, kedy a za akých podmienok máte nárok na odstupné?
Otázka na právnika, 5 Sep, 2016

Výsluch obvineného a jeho práva

Prinášame ucelený prehľad práv a povinností pre prípady, keď ste boli predvolaní orgánom činnom v trestnom konaní k výsluchu alebo inému úkonu.
Otázka na právnika, 31 Aug, 2016

Pozor na falošných exekútorov, upozorňuje Slovenská komora exekútorov!

Slovenská komora exekútorov dňa 18.8.2016 upozornila občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporučila občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname súdnych exekútorov zverejnenom na slovenskej advokátskej komory stránke prípadne aby kontaktovali slovenskú exekútorskú komoru.
Otázka na právnika, 29 Aug, 2016

Výmaz konateľa z obchodného registra

Nevzdali ste sa funkcie konateľa priamo na zasadaní valného zhromaždenia, ale písomne, no uplynula už dlhšia doba a stále v obchodnom registri figurujete ako konateľ? Kedy vlastne zanikla vaša funkcia konateľa a zanikla už vôbec? A ak zanikla ako dosiahnuť výmaz svojich údajov konateľa z obchodného registra?

Akým spôsobom funkcia konateľa spoločnosti zanikne? 
Otázka na právnika, 22 Aug, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť