Začala voči Vám exekúcia, ktorá je neoprávnená? Bráňte sa!

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Začala voči Vám exekúcia, ktorá je neoprávnená? Bráňte sa!
autor: Otázka na právnika, 4 Oct, 2016
Začala voči Vám exekúcia, ktorá je neoprávnená? Bráňte sa!

Bolo vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Exekúcie je však voči Vám vedená neoprávnene. Bráňte sa! Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie a pred vydaním exekučného príkazu, ktorým sa už zablokujú peniaze na vašich účtoch či vyplácanie mzdy v určitej výške sa môžete voči neprípustnej exekúcii brániť vnesením námietok, ktorých cieľom je docielenie toho, aby bola exekúcia zastavená.

           

Kde môžete vzniesť námietky?

Námietky môžete vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie.

 

Je podanie námietok časovo obmedzené? Do kedy možno vzniesť námietky?

Áno, vznesenie námietok je časovo obmedzené. Námietky možno vzniesť len do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie Vám ako povinnému. Lehota na podanie námietok je procesnou lehotou, čo znamená, že ak sa námietky podajú na pošte v posledný deň 14- dňovej lehoty, táto lehota sa považuje za zachovanú.

 

Aké sú náležitosti námietok. Čo môže v námietkach namietať?

Námietky možno vniesť len ak je tu niektorý z nasledovných dôvodov neprípustnosti exekúcie:

a)      po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti,

b)     ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, napr. ak sa exekúcia sa vedie proti dedičom v rozsahu, ktorý prevyšuje ich zodpovednosť za dlhy povinného poručiteľa alebo ak napr. listina, ktorá dopĺňa vykonateľnosť exekučného titulu, sa označí za nesprávnu, neúplnú alebo nepravdivú,

c)     oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

 

Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. V petite námietok sa navrhuje, aby bola exekúcia zastavená.

 

Akú majú mať námietky formu? Ako ich možno vzniesť?

Námietky možno vzniesť písomne poštou. V zásade je možné i spísanie námietok do zápisnice u exekútora či podanie námietok elektronickými prostriedkami; tieto však musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona prípadne ich je potrebné doplniť v listinnej podobe.

 

Odkladný účinok námietok

Včas podané a odôvodnené námietky proti exekúcii majú odkladný účinok. Kým sa o námietkach nerozhodne, nemožno vydať exekučný príkaz a pokračovať vo vykonávaní exekúcie. Námietky proti exekúcii následne exekútor doručí súdu a to najneskôr do piatich dní od ich doručenia účastníkom. O námietkach proti exekúcii rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia. 

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť