Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Právo na prenosnosť osobných údajov

Právo na prenosnosť osobných údajov spočíva v možnosti osoby získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, alebo preniesť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytla, bránil.

Otázka na právnika, 4 Jan, 2018

Národná rada SR schválila nový zákon o ochrane osobných údajov

Národná rada SR schválila na svojej 23. schôdzi v stredu 29. 11. 2017 nový zákon o ochrane osobných údajov. V treťom čítaní hlasovalo za zákon 78 poslancov z 135 hlasujúcich. Účelom nového zákona je dosiahnuť súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 29. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Otázka na právnika, 4 Dec, 2017

Stav ochrany osobných údajov na Slovensku

Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, S. Pőtheová, predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 7. septembra 2017 správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016. Správa konštatuje napr. to, aké najvýznamnejšie udalosti  na poli ochrany osobných údajov v posledných dvoch rokoch nastali.

Otázka na právnika, 5 Oct, 2017

Sprístupnenie, poskytovanie a zverejnenie osobných údajov zamestnancov

Môže zamestnávateľ údaje svojich zamestnancov zverejniť či sprístupniť alebo poskytnúť iným osobám? Ak áno, je to dovolené voči ktorémukoľvek údaju o zamestnancovi alebo len niektorým? Odpoveď na túto otázku dáva v zásade Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Otázka na právnika, 12 Dec, 2016

Kedy možno spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby?

Vo všeobecnosti platí, že spracúvať osobné údaje možno v zásade len so súhlasom dotknutej osoby, t.j. osoby, ktorej sa dotknuté údaje týkajú.  Existujú však prípady, kedy je možné spracúvať osobné údaje aj bez potreby získania súhlasu dotknutej osoby.

Otázka na právnika, 14 Nov, 2016

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil? Pozor! Tento záznam nemôžete za účelom nájdenia páchateľa zverejniť! Najvyšší správny súd Českej republiky rozhodol, že zábery zlodejov z kamerových systémov nesmie prevádzkovateľ zverejňovať.
Otázka na právnika, 22 Jun, 2016

Monitorujete priestory firmy kamerovým systémom?

Máte firmu, ktorej priestory monitorujete kamerovým systémom, pričom snímate aj priestory prístupné verejnosti? Spadáte pod režim zákona o ochrane osobných údajov? Ak áno, aké povinnosti pre vás z neho vyplývajú?
Otázka na právnika, 21 Jan, 2016

Facebook prehral spor desaťročia! Safe Harbor v USA už nie je bezpečný!

Ochrana osobných údajov je všade veľká téma, vrátane regulácie ich prenosu medzi štátmi a kontinentmi. Na túto oblasť sa aplikujú pravidlá, napr. v EU je to Direktíva na ochranu osobných údajov ktorá je implementovaná v členských štátoch a v USA je to tzv. Safe Harbor, tzv. bezpečný prístav, ktorého účelom bolo umožniť voľný prenos informácií (a dát) od rôznych spoločností z Európskej únie do Spojených štátov. Bez týchto pravidiel sa významne sťaží rýchla a pružná výmena údajov po internete.

S touto problematikou musia byť zoznámené predovšetkým korporácie, ktoré fungujú v globálnej rovine, ale napr. aj menší poskytovatelia IT a cloudových služieb, pretože je dôležité kde všade sa dáta nachádzajú a kto k nim má prístup, v neposlednom rade aj tí, ktorých sa ochrana týka, kto dáta zpracúvajú a kto ich kontroluje!


Tento týždeň došlo k prevratnému rozhodnutiu Súdneho dvora EU ktorý rozhodol, že ochrana EU osobných údajov v USA, tzv. Safe Harbor NIE JE dostatočná - USA nezaisťuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov! 

Ako táto kauza vznikla?


Otázka na právnika, 9 Oct, 2015

Máte na rodinnom dome kameru, ktorá sníma aj verejné priestranstvo? Musíte sa riadiť príslušnými predpismi!

Súdny dvor EÚ vyniesol rozsudok v spore, v ktorom išlo o posúdenie, či prevádzkovanie kamerového systému na rodinnom dome, ktorý prevádzkuje fyzická osoba - občan - pre vlastnú potrebu (ochrana života, zdravia) a ktorý monitoruje aj verejné priestranstvo, je

(i) vyňatý z pôsobnosti legislatívy na ochranu osobných údajov alebo,

(ii) či bol tento občan povinný pri jeho prevádzkovaní dodržiavať pravidlá uvedené v legislatíve na ochranu osobných údajov.
Otázka na právnika, 15 Sep, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť