Monitorujete priestory firmy kamerovým systémom?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Monitorujete priestory firmy kamerovým systémom?
autor: Otázka na právnika, 21 Jan, 2016
Monitorujete priestory firmy kamerovým systémom?
Máte firmu, ktorej priestory monitorujete kamerovým systémom, pričom snímate aj priestory prístupné verejnosti? Spadáte pod režim zákona o ochrane osobných údajov? Ak áno, aké povinnosti pre vás z neho vyplývajú?

KRITÉRIUM PRE APLIKÁCIU ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Primárnym kritériom pre aplikáciu Zákona o ochrane osobných údajov je, aby snímaná fyzická osoba bola identifikovateľná (teda že napr. tvár takejto osoby možno priradiť k určitej osobe). Ak teda snímané soby nemožno identifikovať, teda tvár je rozmazaná, obraz nie je dostatočne ostrý, nedochádza k spracúvaniu údajov, a teda povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov nemusíte dodržiavať, lebo sa na vás nevzťahujú.

 

POJEM PRIESTOR PRÍSTUPNÝ VERENOSTI

Je ním priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené (napr. voľný pohyb v areáli po zaplatení vstupného na koncerte, voľný pohyb na kúpalisku po zaplatení vstupného), nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

 

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA KAMEROVÉHO SYTÉMU PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak teda monitorujete priestor prístupný verejnosti, v ktorom sa pohybujú dotknuté fyzické osoby a kvalita snímky obrazu je dostatočná na určenie ich charakteristických čŕt, resp. identifikujúcich čŕt, spadáte pod režim zákona o ochrane osobných údajov a máte nasledovné povinnosti:

  1. ÚČEL MONITOROVANIA

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účel ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku a zdravia. Tento rozsah nemožno svojvoľne rozširovať. Teda takéto záznamy nemožno uložiť na internet za účelom informovania verejnosti o obsadenosti kúpaliska (teda, ak sú na ňom zobrazené osoby identifikovateľné).

  1. PRIMERANOSŤ A NEVYHNUTNOSŤ

Využívanie kamerového systému musí predstavovať odôvodnenú potrebu, resp. nevyhnutnosť (nie ľubovôľu) monitorovať priestor prístupný verejnosti na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Je preto potrebné zabezpečiť, aby kamera nemonitorovala priestor väčší ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania. Tiež je potrebné prihliadať na okolnosti a mieru zásahov do osobnostných práv, či sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť inými vhodnými a menej invazívnymi prostriedkami spracúvania.

  1. POUŽITIE ZÁZANAMU Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Akékoľvek iné využitie ako napr. zverejnenie na internete, poskytnutie je považované za konanie v rozpore so zákonom.

  1. LIKVIDÁCIA ZÁZNAMOV - do 15 dní

Ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný zlikvidovať ho najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

  1. OZNAČENIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU

Monitorovaný priestor musí byť v miestach vstupu do tohto priestoru označený zreteľným, viditeľným a čitateľným piktogramom alebo textom (napr. tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom). Je vhodné uviesť i prevádzkovateľa kamerového systému.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť také podmienky, ktoré zaručia ochranu osobných údajov.

  1. EVIDENCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Informačný systém monitorovanie priestoru prístupného verejnosti nepodlieha oznamovacej povinnosti úradu na ochranu osobných údajov, keďže toto monitorovanie sa uskutočňuje podľa § 15 ods. 7 zákona na ochranu osobných údajov. Ste však povinný o ňom viesť evidenčný list v zmysle § 43 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť