Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Podanie súdu – ako ho urobiť?

Nový Civilný sporový poriadok, ktorý od 1.7.2016 nahradil Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zrušeného predpisu obsahuje i definíciu pojmu "podanie" a "podanie vo veci samej". V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa po "novom" podáva podanie k súdu.

Otázka na právnika, 27 Jul, 2016

Čo sa od vás z hľadiska právneho poriadku očakáva, ak nájdete stratenú, skrytú alebo opustenú vec?

Právny poriadok Slovenskej republiky tzv. vec nikoho nepozná. Teda vec má vždy nejakého vlastníka. Aj z uvedeného vyplýva že teda privlastniť si skrytú, stratenú alebo opustenú vec a tak nadobudnúť vlastnícke právo k nej nie je v podmienkach Slovenskej republiky možné či dovolené.
Otázka na právnika, 1 Aug, 2016

Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Údaje o zdravotnom stave patria medzi jedny z najcitlivejších, a preto na ich poskytovanie a sprístupňovanie sú kladené prísne kritériá a každý, kto sa s nimi dostane do styku je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť. Kto je podľa zákona osobou, ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť vaše osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie?
Otázka na právnika, 1 Jul, 2016

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?

Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil? Pozor! Tento záznam nemôžete za účelom nájdenia páchateľa zverejniť! Najvyšší správny súd Českej republiky rozhodol, že zábery zlodejov z kamerových systémov nesmie prevádzkovateľ zverejňovať.
Otázka na právnika, 22 Jun, 2016

Zodpovednosť prevádzkovateľa verejnej Wi-Fi siete

V súčasnosti je už bežné, že kamkoľvek sa pohneme máme k dispozícii verejne prístupnú internetovú sieť. Ak prevádzkovateľ hotela či kaviarne v dnešnej dobe wi - fi nedisponuje, je to pre neho značná nevýhoda. Používaním wifi sietí môže dôjsť k zaujímavým situáciám. Napr. k porušeniu autorských práv používateľmi wi – fi siete poskytovanej prevádzkovateľom. Zodpovedá za takéto porušenie prevádzkovateľ?


Otázka na právnika, 6 Apr, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť