Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby

Do 1. Júla 2016 mohla byť páchateľom trestného činu len fyzická osoba. Od 1. júla 2016 však nastala zmena v ustanovení  trestného zákona definujúceho páchateľa trestného činu. Po novom ustanovenie trestného zákona definujúce páchateľa ustanovuje, že páchateľom trestného činu môže byť aj právnická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.


Otázka na právnika, 22 Sep, 2016

Výmaz konateľa z obchodného registra

Nevzdali ste sa funkcie konateľa priamo na zasadaní valného zhromaždenia, ale písomne, no uplynula už dlhšia doba a stále v obchodnom registri figurujete ako konateľ? Kedy vlastne zanikla vaša funkcia konateľa a zanikla už vôbec? A ak zanikla ako dosiahnuť výmaz svojich údajov konateľa z obchodného registra?

Akým spôsobom funkcia konateľa spoločnosti zanikne? 
Otázka na právnika, 22 Aug, 2016

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Stavba na cudzom pozemku

V našom právnom poriadku platí, že vlastník pozemku môže byť osobou odlišnou od vlastníka stavby na tomto pozemku postavenej. Čo však v prípade, ak niekto na vašom pozemku postaví stavbu, ktorá má charakter nehnuteľnosti bez vášho súhlasu, ako vlastníka pozemku
Otázka na právnika, 2 Aug, 2016

Kedy môžete odmietnuť dedičstvo?

Ide o adresný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Inštitút odmietnutia dedičstva odráža skutočnosť, že dedič má právo na dedičstvo, ale nemá povinnosť ho prijať.
Otázka na právnika, 15 Jun, 2016

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Zdedili ste nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva? Neviete sa dohodnúť na jej predaji? Jedinou možnosťou je zrušiť podielové spoluvlastníctvo. Ako na to? Čítajte ďalej.


Otázka na právnika, 10 May, 2016

Pošmykli ste sa na namrznutom chodníku?

Už určite viete, že ako vlastník domu, bytu v bytovom dome či obchodu a pod. ste povinný čistiť aj obecný chodník prináležiaci k nim, inak zodpovedáte za vzniknutú škodu. Túto povinnosť nájdeme vyjadrenú v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), konkrétne v jeho ustanovení § 9 ods. 2 a § 9a ods. 4:
Otázka na právnika, 8 May, 2016

Nakupujete cez e-bay, aliexpress? Pripravte sa, vaše nákupy budú drahšie!

Pozor! Nakupovanie cez internet bude od 1. mája 2016 drahšie a komplikovanejšie. Uvedené súvisí so zmenami Colného kódexu Únie.


Otázka na právnika, 2 May, 2016

Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky

Kto je zahraničnou osobou? Zahraničnou osobou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zahraničné osoby môžu v SR podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby. 

Otázka na právnika, 18 Apr, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť