Stavba na cudzom pozemku

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Stavba na cudzom pozemku
autor: Otázka na právnika, 2 Aug, 2016
Stavba na cudzom pozemku
V našom právnom poriadku platí, že vlastník pozemku môže byť osobou odlišnou od vlastníka stavby na tomto pozemku postavenej. Čo však v prípade, ak niekto na vašom pozemku postaví stavbu, ktorá má charakter nehnuteľnosti bez vášho súhlasu, ako vlastníka pozemku

Neoprávnená stavba

Bude sa jednať o neoprávnenú stavbu, pričom jej vlastníkom je jej stavebník, nie vy, ako vlastník pozemku, na ktorej je neoprávnená stavba postavená.

 

Ako sa môžete brániť, ak dôjde k zriadeniu neoprávnenej stavby na vašom pozemku?

Ako vlastník pozemku sa môžete obrátiť s návrhom na súdnu ochranu na súd, ktorý môže dospieť k jednému z nasledujúcich riešení vášho prípadu:

 

  1. rozhodne o odstránení stavby na náklady stavebníka, ktorý ju staval neoprávnene

 

Toto riešenie prichádza do úvahy najmä, ak vlastník stavby nebol dobromyseľný, obzvlášť hrubým spôsobom porušil povinnosti, a keď zároveň z hľadiska hospodárskeho významu stavby i objemu vynaložených nákladov je ekonomicky ešte únosnejšie, aby došlo k zničeniu vytvorenej materiálnej hodnoty, k odstráneniu stavby.

 

  1. prikáže stavbu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, ak by nebolo účelné odstránenie stavby

 

Toto riešenie prichádza do úvahy, ak by vzhľadom na ekonomické danosti stavby nebolo účelné stavbu odstrániť. Táto sankcia však prichádza do úvahy len v prípade, ak s ňou vlastník pozemku súhlasí, keďže súd musí súčasne rozhodnúť o výške náhrady, ktorú je vlastník pozemku povinný zaplatiť vlastníkovi stavby, inak by došlo na strane vlastníka pozemku k bezdôvodnému obohateniu.

 

  1. inak usporiada pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby

 

Iné usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby môže spočívať v tom, že vlastníkovi stavby jeho vlastnícke právo zostane zachované a napr. na výkon vlastníckeho práva k tejto stavby súd zriadi za náhradu vecné bremeno spočívajúce napr. v práve prechodu, prejazdu cez pozemok za účelom využívania stavby na tomto pozemku.

 

Súd pri rozhodovaní posúdi všetky osobitosti konkrétneho prípadu, najmä na dobromyseľnosť stavebníka, rozsah porušenia povinností, ako aj na hospodársky účel stavby a jej náklady.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť