Novinky

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Bude očkovanie podmienkou pre prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia?

Poslanci Národnej rady SR neschválili v stredu 4. decembra novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorá zavádzala ako podmienku prijatia do predškolského zariadenia povinné očkovanie. Za novelu zákona hlasovalo iba 68 poslancov. Čo zákon navrhoval? 

Otázka na právnika, 14 Dec, 2019

Posledným júlovým dňom uplynie lehota na zápis do registra partnerov verejného sektora.

Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v registri partnerov verejného sektora musia byť zapísané všetky  osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Otázka na právnika, 31 Jul, 2017

Vymáhanie pohľadávok na sociálnom poistení po novom

Dňa 1. Júla 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá po novom umožňuje vymáhanie pohľadávok na sociálnom poistení prednostne cez sociálnu poisťovňu. Účelom novely je odstrániť negatívne dôsledky vymáhania pohľadávky exekútorom - odstrániť náklady na trovy exekúcie a odmenu exekútora a zabrániť špekuláciám na strane povinného napr. v podobe predaja obchodného podielu, zlučovania spoločností, atď. Od 1. Júla 2017 tak priamo Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody neuhradených Sociálnej poisťovni tretími osobami, pokutách a na penáloch. 


Ako to bude fungovať?

Otázka na právnika, 14 Jul, 2017

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Úpravu elektronického zdravotníckeho preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej „Preukaz“) obsahuje najmä ustanovenie § 7 Zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o NZIS“) podľa ktorého, elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.

Otázka na právnika, 23 May, 2017

Viete ako sa prihlásiť do elektronickej schránky?

Od 1. novembra 2016 sú orgány verejnej moci povinné vykonávať verejnú moc elektronicky, a teda komunikovať prostredníctvom zriadených elektronických schránok, a teda od tohto dátumu zasielajú písomnosti do aktívnych elektronických schránok len elektronicky.

Právnické osoby, ktoré si svoju elektronickú schránku prihlásením sa do nej do 1.1.2017 nezaktívnia, budú mať svoju elektronickú schránku aktívnu automaticky (zo zákona) od 1.1.2017, a teda od tohto dátumu s nimi bude orgán verejnej moci v zásade komunikovať len elektronicky.

Otázka na právnika, 9 Nov, 2016

Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby

Do 1. Júla 2016 mohla byť páchateľom trestného činu len fyzická osoba. Od 1. júla 2016 však nastala zmena v ustanovení  trestného zákona definujúceho páchateľa trestného činu. Po novom ustanovenie trestného zákona definujúce páchateľa ustanovuje, že páchateľom trestného činu môže byť aj právnická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.


Otázka na právnika, 22 Sep, 2016

Sprísnenie podmienok pre nezamestnaných?

Premiér Róbert Fico na jednej z tlačových besied uviedol, že vláda Slovenskej republiky uvažuje o sprísnení podmienok evidencie nezamestnaných na úradoch práce a to najmä z dôvodu, že časť evidovaných nezamestnaných opakovane odmieta ponuky práce. 
Otázka na právnika, 6 Sep, 2016

Centrálny register exekúcií

Od 1. júla 2016 sa spúšťa centrálny register exekúcii - verejný zoznam exekúcií a od tohto dátumu si môžete sami overiť, či je už na vášho dlžníka vedená iná exekúcia, resp. či sa nevedie exekúcia voči vám. Viac sa dočítate v článku nižšie:
Otázka na právnika, 12 Aug, 2016

Aktivácia elektronickej schránky vyžaduje váš krok!

Čo sa týka aktivácie elektronických schránok podľa zákona o eGovernmente,  sú elektronické schránky právnickým osobám aktivované od 1. augusta 2016, a to priamo zo zákona. Pozor -  k úplnej aktivácii je však potrebný váš krok!

Otázka na právnika, 8 Aug, 2016

Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie

V legislatívnom procese je návrh zákona o upomínacom konaní, ktorý má slúžiť k urýchleniu konaní zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.
Otázka na právnika, 28 Jul, 2016
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť