Posledným júlovým dňom uplynie lehota na zápis do registra partnerov verejného sektora.

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Posledným júlovým dňom uplynie lehota na zápis do registra partnerov verejného sektora.
autor: Otázka na právnika, 31 Jul, 2017
Posledným júlovým dňom uplynie lehota na zápis do registra partnerov verejného sektora.

Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v registri partnerov verejného sektora musia byť zapísané všetky  osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Povinnosť zápisu sa vzťahuje na nasledovné osoby:


Na fyzickú osoba alebo právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy a:


a) ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc, 


b) ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne, 


c) ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní


d) ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti


e) ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, napr. elektrárne podľa zákona o energetike, držiteľov banského oprávnenia, osoby poverené správcom výberom úhrady diaľničnej známky, ako aj osoby poverené správcom výberom mýta, 


f) na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo 


g) ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d). 


Spoločnosti, ktoré boli do februára zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie boli síce „preklopené“ do nového registra partnerov verejného sektora automaticky, ale aj tieto sú povinné si cez oprávnenú osobu zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladiť zapísané údaje v registri. 


Aký následok može mať nesplnenie tejto povinnosti?


Nesplnenie povinnosti dodatočnej registrácie alebo preregistrácie môže mať za následok, že štát odstúpi od zmluvy, prípadne môže bez sankcií prestať plniť svoje zmluvné povinnosti. Preto ak ste povinnou osobou nezabudnite, že posledný deň na splnenie vašej povinnosti uplynie dňa 31.07.2017. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť