Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie
autor: Otázka na právnika, 28 Jul, 2016
Od 1. januára 2017 by mali byť peňažné pohľadávky žalobcov uspokojené rýchlejšie
V legislatívnom procese je návrh zákona o upomínacom konaní, ktorý má slúžiť k urýchleniu konaní zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.

Novelou sa má zaviesť i elektronické podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu 

Popri listinnej podobe má novela zaviesť i elektronické podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu do elektronickej schránky súdu prostredníctvom elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom portále Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Formuláre budú mať štruktúrovanú podobu, ktorá umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie konania. Štandardizované formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním, kde budú interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom.

 

Ktorý súd bude príslušný na konanie? 

Na toto konanie bude príslušný len výlučne Okresný súd Banská Bystrica.

 

Plnenie povinného v splátkach 

Žalovaný bude môcť v lehote na podanie odporu na oficiálnom tlačive žiadať, aby mu bolo povolené plnenie priznaného nároku v splátkach.

 

Úloha vyššieho súdneho úradníka

V konaní by mal konať a rozhodovať vyšší súdny úradník. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka je v prípadoch upravených návrhom zákona prípustná sťažnosť, o ktorej koná a rozhoduje sudca.

 

Doručovanie platobného rozkazu

Ak platobný rozkaz napriek vykonanému šetreniu nebude možné žalovanému doručiť, súd žalobcu vyzve, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy, navrhol pokračovanie konania vo veci samej, doplnil návrh o náležitosti žaloby podľa Civilného sporového poriadku a zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej. Ak žalobca v lehote nepodá návrh na pokračovanie konania vo veci samej alebo nezaplatí súdny poplatok, platobný rozkaz sa márnym uplynutím tejto lehoty zrušuje a konanie sa zastavuje.

 

Súdny poplatok 50 % zo štandardnej sadzby poplatku 

Súdny poplatok za podanie návrhu ako i odporu by mal byť vo výške 50 % zo štandardnej sadzby poplatku (3%), ak bol odpor podaný elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť