Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby
autor: Otázka na právnika, 22 Sep, 2016
Od 1. júla 2016 môžu byť trestne zodpovedné aj právnické osoby

Do 1. Júla 2016 mohla byť páchateľom trestného činu len fyzická osoba. Od 1. júla 2016 však nastala zmena v ustanovení  trestného zákona definujúceho páchateľa trestného činu. Po novom ustanovenie trestného zákona definujúce páchateľa ustanovuje, že páchateľom trestného činu môže byť aj právnická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám.


Trestné činy právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických taxatívne vymenúva trestné činy, ktoré môže spáchať právnická osoba, napr. trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

 

Kto je podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb páchateľom trestného činu?

Páchateľom trestného činu je právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom spôsobom ustanoveným zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

 

Aký druh trestu môže byť pre právnickú osobu za spáchanie trestného činu udelený?

a) trest zrušenia právnickej osoby,

b) trest prepadnutia majetku,

c) trest prepadnutia veci,

d) peňažný trest,

e) trest zákazu činnosti,

f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,

h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,

i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

 

Kedy je trestný čin spáchaný právnickou osobou?

Trestný čin je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal

a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,

b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo

c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.

 

Trestný čin je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v predchádzajúcom odseku nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.

 

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala spôsobom podľa odsekov 1 a 2.

 

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

 

Tieto ustanovenia o trestnej zodpovednosti sa použijú aj v nasl. prípadoch:

a) ak k spáchaniu trestného činu došlo v čase od založenia právnickej osoby do jej vzniku,

b) ak právnická osoba vznikla, ale súd rozhodol o jej neplatnosti,

c) ak právny úkon, ktorý mal založiť oprávnenie na konanie za právnickú osobu, je neplatný alebo neúčinný,

d) ak fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin trestne zodpovedná.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť