Súdy, úrady a inštitúcie

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Ústavný súd pozastavil účinnosť nových ustanovení zákona o elektronických komunikáciách

Poslanci Národnej rady SR doručili Ústavnému súdu SR návrh a začatie konania o súlade zákona o elektronických komunikáciách.


Otázka na právnika, 2 Jul, 2020

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (napr. pri zastupovaní v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád alebo spracúvaní právnych rozborov). Zodpovedá za škodu aj koncipient alebo iný zamestnanec advokáta?

Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Prezident vymenoval 30 nových sudcov

Prezident vymenoval 30 nových sudcov 22. mája 2018 si 30 nových sudcov prevzalo v Prezidentskom paláci dekrét o vymenovaní a zložili A. Kiskovi slávnostný sľub. To všetko za prítomnosti ministra spravodlivosti G. Gála a predsedníčky Súdnej rady SR L. Praženkovej. Kto sa môže stať sudcom, ako prebieha proces vymenovania a kto bol menovaný?

Otázka na právnika, 5 Jun, 2018

ESĽP revidoval rozsudok v prípade Silášová a ďalší proti SR

Európsky súd pre ľudské práva revidoval rozsudok v prípade Silášová a ďalší proti Slovenskej republike. Súd pristúpil k vyhláseniu revidovaného rozsudku na návrh vlády z dôvodu smrti jednej zo sťažovateliek ešte pred prijatím a vyhlásením pôvodného rozsudku. Sťažovatelia boli vlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa na území mesta Žiliny.   

Otázka na právnika, 7 Feb, 2018

Majitelia bytov s regulovaným nájomným sa sťažovali - a vyhrali

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v ôsmich prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného. Súd vo všetkých prípadoch skonštatoval porušenie článku 1 Protokolu č. 1 a teda porušenie práva na pokojné užívanie majetku.  

Otázka na právnika, 16 Jan, 2018

Hodnotenie sudcov budú zverejňované na webe ministerstva

Od 1. 1. 2018 je účinná časť novely zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorej budú na webe ministerstva spravodlivosti povinne zverejňované hodnotenia jednotlivých sudcov (prvé hodnotenie musia predsedovia súdu doručiť ministerstvu do 31. 1. 2018 a ministerstvo musí hodnotenie zverejniť do 28. 2. 2018.). 

Kto bude sudcov hodnotiť?

Otázka na právnika, 9 Jan, 2018

Noví sudcovia Ústavného súdu boli vymenovaní

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok 14. 12. 2017 vymenoval na návrh NR SR za sudcov Ústavného súdu Miroslava Duriša, Janu Laššákovú a Mojmíra Mamojku.

Otázka na právnika, 22 Dec, 2017

Prípad Mansour - deti slovenskej matky patria do Írska

Európsky súd pre ľudské práva vydal dňa 21. novembra 2017 rozsudok vo veci Mansour proti Slovenskej republike (č. sťažnosti 60399/15), v ktorom dospel k záveru, že Slovenská republika porušila článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľovi R. Mansourovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 10.000 eur a náhradu trov konania vo výške 5.400 eur. 

Otázka na právnika, 28 Nov, 2017

Kde sa vybavuje občiansky preukaz a aké sú poplatky?

Od minulého roka si môžu občania podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve policajného zboru. Pred tým boli občania pri podávaní žiadosti obmedzení v tom smere, že žiadosť o vydanie občianskeho preukazu mohli podať len na okresnom riaditeľstve policajného zboru podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

Otázka na právnika, 3 May, 2017

Musíte ako svedok vypovedať?

V trestnom konaní má každý povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a svedčiť o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Zákon vychádza z toho, že každý občan je povinný podať svedectvo o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie.

Otázka na právnika, 23 Mar, 2017
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť