Kde sa vybavuje občiansky preukaz a aké sú poplatky?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kde sa vybavuje občiansky preukaz a aké sú poplatky?
autor: Otázka na právnika, 3 May, 2017
Kde sa vybavuje občiansky preukaz a aké sú poplatky?

Od minulého roka si môžu občania podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve policajného zboru. Pred tým boli občania pri podávaní žiadosti obmedzení v tom smere, že žiadosť o vydanie občianskeho preukazu mohli podať len na okresnom riaditeľstve policajného zboru podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu


O občiansky preukaz je občan povinný požiadať osobne na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve policajného zboru, keďže pri podávaní žiadosti sa nasnímava podoba jeho tváre ako i jeho podpis

Za občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne, aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana; podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko. 


Prevzatie občianskeho preukazu 


Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve policajného zboru, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (teda nie len na tom, na ktorom podal žiadosť o vydanie občianskeho preukazu), alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky. 

Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu, je povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti


Za občana môže občiansky preukaz prevziať osoba jemu blízka po predložení svojho dokladu totožnosti. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. 


Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy a to po predložení svojho dokladu totožnosti. 


Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz jeho opatrovník po predložení svojho dokladu totožnosti. 


Iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom


Lehota na vybavenie občianskeho preukazu 


Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti za poplatok 4,50 € (v prípade výmeny starého OP za nový) alebo na jeho požiadanie urýchlene do dvoch pracovných dní za poplatok 20 €. Občan, ktorý podá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, nie je povinný mať do doby jeho prevzatia občiansky preukaz, najdlhšie však 90 dní od podania žiadosti 


Zdroj foto: minv.sk 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť