Hodnotenie sudcov budú zverejňované na webe ministerstva

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Hodnotenie sudcov budú zverejňované na webe ministerstva
autor: Otázka na právnika, 9 Jan, 2018
Hodnotenie sudcov budú zverejňované na webe ministerstva

Od 1. 1. 2018 je účinná časť novely zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorej budú na webe ministerstva spravodlivosti povinne zverejňované hodnotenia jednotlivých sudcov (prvé hodnotenie musia predsedovia súdu doručiť ministerstvu do 31. 1. 2018 a ministerstvo musí hodnotenie zverejniť do 28. 2. 2018.). 

Kto bude sudcov hodnotiť?

Kolega nemôže hodnotiť iného kolegu


Sudcov budú po novom hodnotiť trojčlenné komisie zložené zo sudcov alebo emeritných sudcov. Komisie budú zložené na krajovom princípe, pričom komisia z jedného kraja bude hodnotiť sudcov z iného kraja (nebude nastávať situácia, kedy by kolega hodnotil kolegu v rámci jedného súdu). Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Funkčné obdobie členov hodnotiacej komisie je 5 rokov. Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, a ak ide o hodnotiacu komisiu najvyššieho súdu, aj predseda najvyššieho súdu. Sudca zvolený za člena hodnotiacej komisie nevykonáva funkciu sudcu. Samotné členstvo v hodnotiacej komisii sa považuje za výkon funkcie sudcu. 

 Čo komisia hodnotí? 


Komisia sa zameriava najmä na nasledovné: 

a) dodržiavanie predpisov o konaní pred súdmi, náležitostí zápisníc a rozhodnutí, dodržiavanie zákonných lehôt na konanie a rozhodnutie, 

b) včasnosť vyhotovovania a presvedčivosť rozhodnutí

c) úroveň prípravy súdnych pojednávaní a priebehu súdnych pojednávaní, využívanie pojednávacích dní a príčiny odročovania pojednávaní; členovia komisie sa na tento účel zúčastňujú náhodne vybraných pojednávaní hodnoteného sudcu." 

Aké následky môže mať pre sudcu negatívne hodnotenie? 


Opakované negatívne hodnotenie (s výrokom „nevyhovujúci“) bude aj naďalej závažným disciplinárnym previnením a po troch po sebe nasledujúcich negatívnych hodnoteniach bude možné vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť s možnosťou zániku funkcie sudcu. Pri troch hodnotenia s výrokom „nevyhovujúci“ sa totiž sudca dopustí závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Musíte ako svedok vypovedať?

V trestnom konaní má každý povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a svedčiť o tom, čo mu je…
Otázka na právnika, 23 Mar, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť