Zodpovednosť advokáta za škodu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zodpovednosť advokáta za škodu
autor: Otázka na právnika, 14 Aug, 2018
Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (napr. pri zastupovaní v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád alebo spracúvaní právnych rozborov). Zodpovedá za škodu aj koncipient alebo iný zamestnanec advokáta?

Zodpovednosť koncipienta alebo iného zamestnanca advokáta


Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Za škodu spôsobenú koncipientom alebo iným zamestnancom advokáta (napr. sekretárkou či praktikantom) zodpovedá priamo advokát. Ak však advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti, zodpovednosť nesie spoločnosť. Pracovnoprávna zodpovednosť koncipienta alebo iného zamestnanca voči advokátovi však nie je žiadnym spôsobom dotknutá. Zjednodušene sa dá povedať, že pokiaľ koncipient alebo iný zamestnanec pochybí, škodu hradí klientovi advokát. Advokát však môže voči koncipientovi alebo inému zamestnancovi vyvodiť pracovnoprávne dôsledky – požadovať úhradu čiastku, ktorú musel klientovi zaplatiť (do zákonom stanovenej výšky), príp. ukončiť s koncipientom či iným zamestnancom pracovný pomer, ak budú splnené požiadavky stanovené zákonníkom práce (napr. výpoveďou či okamžitým skončením). 


Môže sa advokát zbaviť zodpovednosti?


Advokát sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať. V takom prípade advokát nezodpovedá za vzniknutú škodu. Zodpovednosť advokáta teda nie je daná v každom prípade, keď klient nebol v určitom konaní úspešný. Nastupuje len vtedy, keď neúspech klienta je dôsledkom porušenia povinností advokáta v súvislosti s výkonom advokácie (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 21. 10. 2010, sp. zn. 3 M Cdo 18/2009).  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Musíte ako svedok vypovedať?

V trestnom konaní má každý povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a svedčiť o tom, čo mu je…
Otázka na právnika, 23 Mar, 2017

Kde sa vybavuje občiansky preukaz a aké sú poplatky?

Od minulého roka si môžu občania podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek…
Otázka na právnika, 3 May, 2017

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkony? …
Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Prípad Mansour - deti slovenskej matky patria do Írska

Európsky súd pre ľudské práva vydal dňa 21. novembra 2017 rozsudok vo veci Mansour proti Slovenskej…
Otázka na právnika, 28 Nov, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť