Prezident vymenoval 30 nových sudcov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Prezident vymenoval 30 nových sudcov
autor: Otázka na právnika, 5 Jun, 2018
Prezident vymenoval 30 nových sudcov

Prezident vymenoval 30 nových sudcov 22. mája 2018 si 30 nových sudcov prevzalo v Prezidentskom paláci dekrét o vymenovaní a zložili A. Kiskovi slávnostný sľub. To všetko za prítomnosti ministra spravodlivosti G. Gála a predsedníčky Súdnej rady SR L. Praženkovej. Kto sa môže stať sudcom, ako prebieha proces vymenovania a kto bol menovaný?

Kto sa môže stať sudcom - proces vymenovania nových sudcov


Za sudcu môže byť vymenovaný: 

- občan SR, ktorý je voliteľný do Národnej rady SR, 

- dosiahol vek 30 rokov, 

- má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu, 

- je bezúhonný, 

- má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, 

- spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne, 

- zložil odbornú justičnú skúšku, 

- úspešne absolvoval výberové konanie, ak zákon neustanovuje inak, 

- súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd. 


Sudcov vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh Súdnej rady SR. Sudca sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu. 


Ako znie sľub skladaný sudcami?


Sudca skladá do rúk prezidenta SR tento sľub (čl. 145 Ústavy): 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“ 


Zoznam vymenovaných sudcov


Lukáš Beňák (Okresný súd Košice-okolie)

Peter Bodo (Okresný súd Michalovce)

Janá Brídziková (Okresný súd Bratislava I.)

Eva Detvaiová (Okresný súd Galanta)

Vladislav Ďurkáň (Okresný súd Revúca)

Peter Guček (Okresný súd Skalica)

Silvia Hrnčiariková (Okresný súd Žilina)

Desana Janíčková Rusnáková (Okresný súd Dunajská Streda)

Pavol Juhás (Okresný súd Bratislava II.)

Ján Kanás (Okresný súd Nitra)

František Krasňan (Okresný súd Poprad)

Lucia Kuzmová (Okresný súd Nitra)

Johana Máčajová (Okresný súd Trnava)

Silvia Majerníková (Okresný súd Rožňava)

Dušan Miškovčík (Okresný súd Kežmarok)

Dagmar Mišúnová (Okresný súd Považská Bystrica)

Alžbeta Mitríková (Okresný súd Košice II.)

Ján Odnoga (Okresný súd Nové Město nad Váhom)

Marek Olekšák (Okresný súd Nitra)

Zuzana Pavlíková (Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)

Mário Pivarči (Okresný súd Komárno)

Lukáš Poperník (Okresný súd Levice)

Peter Pravda (Okresný súd Trnava)

Natália Slivenská (Okresný súd Trnava)

Andrea Škapincová (Okresný súd Košice I.)

Veronika Šuchová (Okresný súd Banská Bystrica)

Petra Vysaníková (Okresný súd Košice II.)

Helena Tore Janíčková (Okresný súd Žilina)

Miriama Žáková (Okresný súd Bratislava I.)

Veronika Židek (Okresný súd Trnava) 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Musíte ako svedok vypovedať?

V trestnom konaní má každý povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a svedčiť o tom, čo mu je…
Otázka na právnika, 23 Mar, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť