Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru
autor: Otázka na právnika, 21 Feb, 2017
Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník? Nezabudnite zmenu oznámiť Policajnému zboru.

Oznamovacia povinnosť vlastníka alebo držiteľa vozidla

 

Podľa zákona o cestnej premávke je vlastník vozidla, alebo držiteľ vozidla splnomocnený na tento úkon vlastníkom vozidla, povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu. Oznamujú sa nasledovné zmeny:

 

a) prevod držby vozidla na inú osobu, 

b) výmenu karosérie, výmenu rámu, prestavbu vozidla alebo zmenu, ktorú zaevidoval okresný úrad, ak nevydal úplné osvedčenie o evidencii časť II, 

c) trvalú zmenu farby vozidla, 

d) odhlásenie vozidla do cudziny, 

e) zápis schváleného spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časti II alebo zrušenie takéhoto zápisu, 

f) zápis schválených rozmerov a druhu pneumatík a schválených rozmerov ráfikov, ak tento zápis nevykonal okresný úrad, 

g) zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II a zápis správnych údajov do týchto dokladov. Zmeny je treba oznámiť v lehote 15 dní


Vyššie uvedené skutočnosti je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Orgán Policajného zboru zapíše zmenu prevodu držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny alebo zmenu vlastníka vozidla len so súhlasom vlastníka vozidla. 


Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu, sídla alebo prevádzkarne. Orgán Policajného zboru zaeviduje zmeny v evidencii vozidiel a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť odcudzenie vozidla najbližšiemu orgánu Policajného zboru. Ak teda nastanú vyššie uvedené zmeny, držiteľ vozidla má povinnosť oznámiť ich Policajnému zboru za účelom ich zápisu do evidencie vozidiel. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť