Centrálny register exekúcií

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Centrálny register exekúcií
autor: Otázka na právnika, 12 Aug, 2016
Centrálny register exekúcií
Od 1. júla 2016 sa spúšťa centrálny register exekúcii - verejný zoznam exekúcií a od tohto dátumu si môžete sami overiť, či je už na vášho dlžníka vedená iná exekúcia, resp. či sa nevedie exekúcia voči vám. Viac sa dočítate v článku nižšie:

Čo je centrálny register exekúcii?

Centrálny register exekúcií je verejný zoznam dostupný na portále Slovenskej komory exekútorov (www.ske.sk), v ktorom sú vedené údaje o prebiehajúcich exekučných konaniach, a to o:

1.    súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,

2.    spisovej značke súdu podľa bodu 1.,

3.    označení exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,

4.    spisovej značke exekučného spisu exekútora,

5.    dni, mesiaci a roku

-      udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,

-      vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,

-      vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,

6.    označení vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd,

7.    ak ide o povinného

-      fyzickú osobu, údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese bydliska,

-      fyzickú osobu - podnikateľa, údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačnom čísle, ak bolo pridelené,

-      právnickú osobu, údaje o názve alebo obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle.

 

Register vedie a za jeho prevádzku zodpovedá Slovenská komora exekútorov

Údaje do registra zapisuje a z registra vymazáva súdny exekútor, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie. Zápis údajov a zmenu zápisu údajov v registri je súdny exekútor povinný vykonať v lehote siedmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnosti, alebo od právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo iného orgánu. Výmaz údajov z registra v prípade skončenia exekúcie je súdny exekútor povinný vykonať v lehote štrnástich dní odo dňa, kedy sa exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.

 

Aký je účel zavedenia centrálneho registra exekúcií?

Zmyslom inštitútu verejného registra exekúcií je umožnenie informovanosti o prebiehajúcich exekučných konaniach, čo bude slúžiť tak účastníkom týchto konaní (povinným), ako aj účastníkom hmotnoprávnych vzťahov pri zisťovaní relevantných otázok, týkajúcich sa druhého účastníka právneho vzťahu.

 

Ako funguje prístup do centrálneho registra exekúcií?

Orgány verejnej moci a súdny exekútori majú do registra bezplatný prístup.

Verejnosť môže získať do registra prístup, výpis z registra alebo potvrdenie o neexistencii určitého zápisu za poplatok, ktorý je ustanovený vo vyhláške o centrálnom registri exekúcií.

 

Prístup do registra exekúcií

prístup do CRE vám umožní  individuálne vyhľadávanie exekúcií alebo nepretržité sledovanie exekúcií či umožní nájsť konkrétne údaje o tej-ktorej exekúcii. 

 

Poplatky

Exekútorskej komore patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena, ktorej výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka takto:

1.    do 500 prístupov - 2 eurá,

2.    od 501 do 1 000 prístupov - 1 euro,

3.    od 1 001 do 10 000 prístupov - 0,50 eura,

4.    od 10 001 do 500 000 prístupov - 0,25 eura,

5.    od 500 001 prístupov - 0,20 eura.

 

Výpis z registra alebo potvrdenie o neexistencii zápisu v registri

Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, patrí komore odmena vo výške 2,50 eura za stranu.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť