Výmaz konateľa z obchodného registra

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Výmaz konateľa z obchodného registra
autor: Otázka na právnika, 22 Aug, 2016
Výmaz konateľa z obchodného registra

Nevzdali ste sa funkcie konateľa priamo na zasadaní valného zhromaždenia, ale písomne, no uplynula už dlhšia doba a stále v obchodnom registri figurujete ako konateľ? Kedy vlastne zanikla vaša funkcia konateľa a zanikla už vôbec? A ak zanikla ako dosiahnuť výmaz svojich údajov konateľa z obchodného registra?

Akým spôsobom funkcia konateľa spoločnosti zanikne? 

1. Vzdanie sa funkcie na zasadaní valného zhromaždenia

 

Konateľ sa môže vzdať svojej funkcie priamo na zasadaní valného zhromaždenia, v takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

 

2. Písomné vzdanie sa funkcie 

V prípade písomného vzdania sa funkcie si treba dať pozor, aby listina so vzdaním sa funkcie konateľa bola vlastnoručne podpísaná konateľom, ktorý sa funkcie vzdáva, v prítomnosti notára. To znamená, že podpis konateľa, ktorý sa vzdáva funkcie musí byť úradne osvedčený notárom (nie na matrike!) a konateľ listinu so vzdaním sa funkcie musí podpísať pred notárom, to zn., že nemôže túto listinu podpísať skôr a následne pred notárom uznať podpis za svoj.

 

Odporúčame listinu so vzdaním sa funkcie konateľa odovzdať na adrese sídla spoločnosti osobne a prevzatie si nechať potvrdiť alebo poštou doporučene s doručenkou, aby ste mali do budúcna doklad o tom, a aký deň spoločnosť vzdanie sa funkcie prevzala.

 

Je dôležité si uvedomiť,že  funkcia konateľa nezaniká doručením písomného vzdania sa funkcie konateľa spoločnosti.

 

Kedy nadobúda písomné vzdanie sa funkcie konateľa účinnosť? 

Vzdanie sa funkcie konateľa nadobudne účinnosť buď:

a)       dňom prvého zasadania valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, alebo 

b)      najneskôr dňom nasledujúcim po uplynutí 3 mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, ak valné zhromaždenie v tejto lehote (3 mesiacov od

         doručenia vzdania sa funkcie) nezasadlo.

Podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.

 

Ako sa domáhať výmazu údajov z OR po tom, čo vzdanie sa funkcie je už účinné?

V prípade, že je už vaše písomné vzdanie sa funkcie účinné, a napriek tomu stále figurujete v obchodnom registri ako konateľ, možnosťou je domáhať sa výmazu vašich údajov z obchodného registra v rámci konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom, v ktorom budete vystupovať ako navrhovateľ.

 

Podľa Civilného mimosporového poriadku, konaním o zosúladenie údajov sa má dosiahnuť zhoda zápisu v obchodnom registri so skutočným právnym stavom inak, ako na základe návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov môže podať každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú, najmä spoločník zapísanej osoby alebo člen štatutárneho orgánu zapísanej osoby.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť