Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu
autor: Otázka na právnika, 5 May, 2016
Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu
V minulom článku sme si povedali ako najvýhodnejšie ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý je platobne neschopný. Dnes si povieme, ako sa domáhať svojich nárokov z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré Vám už takýto platobne neschopný zamestnávateľ nemôže uspokojiť? Máte tieto dve možnosti

1. domáhať sa svojich nárokov prihláškou do konkurzu a 

2.  domáhať sa svojich nárokov v sociálnej poisťovni, v rámci dávky z garančného poistenia.

 

Ad 1) Prihláška pohľadávky do konkurzu

 

Svoje nároky z pracovnoprávneho vzťahu môžete ako zamestnanec uplatniť prihláškou pohľadávky do konkurzu na predpísanom tlačive. Prihlášku je potrebné podať do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa doručuje správcovi konkurznej podstaty a na príslušný súd. Ak prihlášku podáte po uplynutí tejto lehoty, bude sa síce na ňu prihliadať, ale nebude však môcť vykonávať niektoré práva spojené s prihlásením svojej pohľadávky.

 

Ad 2) Uplatnenie nároku v pobočke sociálnej poisťovne, z garančného poistenia

 

Ako zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť vaše nároky ako zamestnanca, si okrem uplatnenia pohľadávok v konkurze môžete tiež uplatniť nárok na dávku garančného poistenia.

 

V rámci dávky garančného poistenia máte nárok na:

 1. mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
 2. príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
 3. odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 4. náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
 5. náhradu mzdy za dovolenku,
 6. odstupné,
 7. náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
 8. náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
 9. cestovné, sťahovacie a iné výdavky,
 10. náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
 11. na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a
 12. na súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, vrátane trov právneho zastúpenia.

 

Dávka garančného poistenia sa však poskytuje najviac v rozsahu 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu, ktoré predchádzali začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

 

Žiadosť o dávku z garančného poistenia

Žiadosť o dávku sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne a na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Uplatniť si ju môžete v pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa sídla zamestnávateľa a to do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Svoje nároky za posledné 3 mesiace musíte mať potvrdené zamestnávateľom alebo správcom konkurznej podstaty.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť