Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?
autor: Otázka na právnika, 22 Jun, 2016
Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil?
Okradli Vás a váš kamerový systém zlodejov zachytil? Pozor! Tento záznam nemôžete za účelom nájdenia páchateľa zverejniť! Najvyšší správny súd Českej republiky rozhodol, že zábery zlodejov z kamerových systémov nesmie prevádzkovateľ zverejňovať.

Zverejnenie "zlodeja" zachyteného kamerou je porušením zákona. Rozhodol ÚOOU ČR

Úrad na ochranu osobných údajov ČR rozhodol, že prevádzkovateľ tým, že na svojich webových stránkach na sociálnej sieti Facebook zverejnil obrazový záznam (fotografiu) z kamery zachytávajúcu osobu podozrivú z krádeže, porušil zákon a úrad mu preto uložil pokutu.

 

Mestský súd sa ale postavil za toho kto záznam zverejnil

Prevádzkovateľ sa voči tomuto rozhodnutiu bránil na Mestskom súde v Prahe, ktorý rozhodol v prospech prevádzkovateľa. Mestský súd v Prahe totiž vyslovil, že je nutné porovnať mieru intenzity ochrany práv subjektu, ktorý vedome disponuje s vecou, ktorá mu nepatrí, a mieru intenzity ochrany práv osoby, ktorá je v postavení subjektu, ktorého právo na ochranu majetku je narušené. Mestský súd v Prahe mal ďalej za to, že páchateľ, ktorý úmyselne odcudzí majetok, ktorý mu nepatrí, musí počítať s tým, že jeho práva na ochranu osobnej identity nebudú chránené rovnako ako práva osôb, ktoré konajú v súladu so zákonom.

 

ÚOOU sa obrátil na Najvyšší správny súd

Úrad na ochranu osobných údajov ČR voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe podal na Najvyššom správnom súde ČR kasačnú sťažnosť.

 

Záznam z kamery slúži pre budúce zverejnenie orgánom priestupkového či trestného konania, nie na sociálnych médiách či verejne

Najvyšší správny súd ČR sa vyjadril, že na test proporcionality tu nie je žiadne miesto. Ďalej uviedol, že účelom prevádzkovania kamerových systémov pri ochrane majetku nie je vyhotovovanie záznamov pre ich budúce zverejnenie, ale len pre ich odovzdanie orgánom štátu k ďalším úkonom v rámci trestného či priestupkového konania.

Zverejním záberu na Facebooku došlo k spracovaniu osobných údajov v rozpore s účelom, ku ktorému boli údaje zhromaždené a tiež neexistoval žiadny zákonný dôvod pre ich spracovanie.

 

Ako je to v Slovenskej republike?

Čo sa týka monitorovania priestoru prístupného verejnosti, Úrad na ochranu osobných údajov k nemu vydal podrobné stanovisko, ktoré 18.04.2016 aktualizoval: http://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/mu_1_2014_monitorovanie_priestoru_pristupneho_verejnosti_zmena_k_18_april_2016.pdf

 

Zákon o ochrane osobných údajov SR hovorí

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Uvedené, a teda metodický pokyn Úradu na ochranu osobných údajov SR a Zákon o ochrane osobných údajov sa však vzťahuje len na priestor prístupný verejnosti, t.j. „priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.“

 

Čo sa týka súkromných priestorov monitorovaných kamerovým systémom aj tu treba mať na pamäti ochranu osobnosti snímaných osôb.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť